Алопеция, причинена от химиотерапия01/02/2011

Честотата на индуцираната от химиотерапия алопеция e oколо 65%, като възникването и тежестта й варират в зависимост от използваните химиотерапевтици и терапевтични протоколи.

Комбинираната терапия, включваща два или повече медикамента, се свързва с по-честа и по-изразена алопеция, в сравнение с монотерапията (1).

Индуцираната от химиотерапия алопеция е следствие от директно токсично действие върху бързо делящите се клетки на космения фоликул. Когато той се намира в анагенна фаза, е налице изразена пролиферация на епителните клетки.

Внезапното прекратяване на тази митотична активност води до пречупване на косменото стъбло, което е съставено от все още ненапълно кератинизирали клетки.

Загубата на коса започва една до три седмици след началото на химиотерапията. Загубата на коса в областта на скалпа е най-силно изразена, тъй като там нормално до 90% от космите са в анагенна фаза.

Когато химиотерапевтиците се прилагат във високи дози за продължително време, могат да бъдат засегнати и брадата, веждите, миглите, както и аксиларната и пубисната област.

Когато космите са в края на анагенната фаза, по време на която спонтанно се забавя митозата, се ускорява преходът към телоген, докато митотично неактивните фази (катаген и телоген) не са засегнати. Тъй като продължителността на анаген е намалена при андрогенната алопеция, то приложението на химиотерапевтици води до по-бързото настъпване на telogen effluvium (косопад).

Алопецията е обратима, като растежът на косата се възстановява след три до шест месеца. Понякога новопоявилата се коса е с променени цвят и/или форма. Косата може да е по-къдрава отпреди или да е по-сива, докато се възстанови функцията на фоликуларните меланоцити, но тези промени обикновено са временни.

За постоянна алопеция се съобщава след химиотерапия с busulfan и cyclophosphamide след костно-мозъчна трансплантация, като тя се асоциира с определени рискови фактори – хронична реакция на присадката срещу приемателя (graft-versus-host disease – GVHD), предишно излагане на рентгенови лъчи и възрастта на пациентите. (ЗВ)

Използван източник:

1. Trueb R. Chemotherapy-induced hair loss. Skin Therapy Letter 2010;15(7):5-7 http://www.skintherapyletter.com