Aliskiren е с предимство пред ramipril при хипертония01/02/2011

Aliskiren* е първият перорален директен инхибитор на ренина, който е одобрен за лечение на артериална хипертония. Медикаментът инхибира синтеза на ангиотензин I като се свързва с активния ренинов ензим в тази част на неговата молекулна структура, която съвпада с мястото на хидролиза на Leu10-Val11 връзката на ангиотензиногена. Това е първоначалното и лимитиращото звено на ренин-ангиотензин-алдостероновата […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.