Високата СЧ увеличава смъртността при стабилна исхемична болест на сърцето01/12/2010

Сърдечна честота (СЧ) в покой >70 удара/min при болни със стабилна исхемична болест на сърцето е свързана със значимо по-висок риск за обща и сърдечносъдова смъртност както и за хоспитализация по повод на сърдечна недостатъчност (СН), показа анализ на резултатите от проучванията TRANSCEND и ONTARGET, представен на Canadian Cardiovascular Congress (1).

„Данните от над 30 000 пациенти с периферна артериална болест, мозъчносъдова болест и инсулт, исхемична болест на сърцето (ИБС) и диабет тип 2 с органно увреждане сочат, че по-ниската СЧ е свързана с по-ниска смъртност,” заяви д-р Scherryl Rambihar от McMaster University и един от авторите на анализа.

Повечето данни за ролята на СЧ като предиктор на риска при стабилна ИБС са от регистъра CASS (Coronary Artery Surgery Study). Резултатите от TNT (Treating to New Targets) също потвърждават, че сърдечната честота е предиктор на сърдечния риск при стабилна ИБС, но в това проучване са участвали около три пъти по-малко пациенти отколкото в настоящия анализ на данните от TRANSCEND и ONTARGET.

В настоящия анализ са включени данните при 31 531 болни, като целта на изследователите е да потърсят зависимост между СЧ в покой и комбинирания първичен показател за краен изход (сърдечносъдова смъртност, миокарден инфаркт и хоспитализация по повод сърдечна недостатъчност), както и вторична крайна точка (обща смъртност).

При приета прагова стойност на СЧ от 70 удара/min е установено, че при по-големи стойности, рискът за сърдечносъдова смърт се увеличава с 41% (до 58%) дори след корекция на резултатите според съпътстващите рискови фактори и приема на бета-блокери или блокери на калциевите канали.

При болни със СЧ >70 удара/min рискът за обща смъртност се повишава с 34 до 47%, а честотата на хоспитализация по повод на сърдечна недостатъчност – с 53 до 63%, като посочената зависимост е статистически достоверна.

В сравнение с пациентите със стабилна ИБС и най-ниска СЧ (78 удара/min са имали увеличен риск за сърдечносъдово заболяване със 77% и повишена обща смъртност с 65%.

Всяко увеличаване на сърдечната честота с 10 удара/min (от долна прагова стойност 50 уд/мин) е било свързано с постоянно нарастване на риска (макар и невинаги линеарно).

Връзката между увеличената СЧ и риска за неблагоприятен краен изход е била най-значима при болни <65 години, при пациенти с установена ИБС и при болни, които вече са на терапия с бета-блокери за контрол на сърдечната честота.

Наскоро публикуваните резултати от проучването SHIFT установиха, че добавянето на ivabradine* към стандартната терапия намалява сигнификантно композитния показател за сърдечносъдова смърт или хоспитализация по повод на сърдечна недостатъчност. (ИТ)

* ivabradine е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Corlentor (на Servier)

За допълнителна информация:

Медицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg)

Corlentor намалява честотата на хоспитализации и смъртността по повод на СН. КардиоД 2010; Бр. 2, октомври

Corlentor e ефективен при болни с диабет и стабилна коронарна болест. MD 2010; Бр. 3, май

Corlentor е ефективен при симптоматична коронарна болест. MD 2010; Бр. 3, май

Ivabradine при пациенти с диабет и стабилна ангина пекторис. ДокторД 2010; Бр. 1, април

Подгрупов анализ на BEAUTIFUUL: ivabradine предпазва от миокардна исхемия. КардиоД 2009; Бр. 2, ноември

Corlentor и предимствата на ниската СЧ. MD 2009; Бр. 7, ноември

Corlentor e селективен инхибитор на if-йонните канали. КардиоД 2009; Бр. 2, ноември

Ивабрадин (Corlentor) при стабилна стенокардия. КардиоД. 2009; Бр. 1, юни

Corlentor подобрява физическия капацитет при стабилна стенокардия. MD 2009; Бр. 1, февруари

Използван източник:

1. О’Riordan M. High heart rate linked with increased mortality in stable coronary heart disease. The Heart http://www.theheart.org/article/1141461.do