Световен ден за борба със СПИН – 1 декември


md 01/12/2010

Епидемиологични данни за през ноември 2010: в края на миналата година в световен мащаб инфектирани с HIV (човешки имунодефицитен вирус) са 33.3 милиона хора (31.4 – 35.3 милиона). Съответните цифри за 2008 са 32.8 (30.9 – 34.7) милиона. Продължителността на живот на болните със СПИН е удължена поради увеличената достъпност до антиретровирусна терапия. Около 2.6 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.