Световен ден за борба със СПИН – 1 декември01/12/2010

Епидемиологични данни за през ноември 2010: в края на миналата година в световен мащаб инфектирани с HIV (човешки имунодефицитен вирус) са 33.3 милиона хора (31.4 – 35.3 милиона). Съответните цифри за 2008 са 32.8 (30.9 – 34.7) милиона.

Продължителността на живот на болните със СПИН е удължена поради увеличената достъпност до антиретровирусна терапия.

Около 2.6 (2.3 – 2.8) милиона са новите серопозитивни случаи през 2009 или с 20% по-малко в сравнение с 3.1 (2.9 – 3.4) милиона отколкото през 1999.

Свързаната със СПИН годишна смъртност е стабилизирана – от пика – 2.1 (1.9 -2.3) милиона през 2004 до 1.8 (1.6-2.1) милиона през 2009.

Причини са това са както тенденцията за намаляване на честотата на заразяване през последните години, така и повишената достъпност до антиретровирусна терапия и подобрените грижи и подкрепа за заразените с HIV хора (в България – в специализирани центрове за лечение на пациенти с HIV в София, Варна, Пловдив, Плевен и Стара Загора), което удължава тяхната продължителност на живот.

Прогрес в профилактиката на HIV сред младите хора: намаляване на честотата на новозаразените случаи, благодарение на по-безопасните сексуални контакти (увеличаване на употребата на кондоми). „Презервативай се!” е мотото и на тазгодишната анти-СПИН кампания, стартирала в България в края на ноември.

Седем страни са постигнали значимо намаление с най-малко 25% на честотата на инфектиране с HIV през 2008 сред бременните жени или новородените деца, благодарение на грижите в антенатални клиники (превенция на трансмисията майка-дете).

Общият брой на новозаразените с HIV деца през 2009, е 370 000 (230 000–510 000) – намаление с 24% в сравнение с предходния петгодишен период.

Над 5 милиона са пациентите с HIV инфекция, които понастоящем са на терапия с антиретровирусни средства. През 2009, 1.2 милиона са новите случаи на лечение тези средства или увеличаване с 30%.

В Субсахарска Африка (негроидна раса) живеят около от 68% от инфектираните с HIV/СПИН хора в света. Най-засегнати са държавите – Ботсвана, Лесото и Свазиленд – над 23% от техните жители са серопозитивни; Южна Африка – над 18%, Намибия и Зимбабве и Замбия – над 15%.

България: официално регистрираните серопозитивни пациенти са 1252 към дата 25 ноември 2010. Реалният брой на инфектираните с HIV българи е около 4000.

Пълна и добре илюстрована информация за механизма на инфектиране на клетките на имунната система с HIV, който убива CD4 Т-лимфоцитите (хелпери):

http://hiv.boehringer-ingelheim.com/com/HIV/Information_material/Images.jsp

Използвани източници:

http://www.actoronto.org/home.nsf/pages/hivaidsstatsworld

http://www.globalhealthfacts.org/topic.jsp

http://www.news.bg