Ранната реполаризация в долните отвеждания на ЕКГ е предиктор за смърт


md 01/12/2010

Ранната реполаризация в отвеждания II, III и aVF на стандартна електрокардиограма (ЕКГ) се свързва с повишен риск за смърт поради сърдечна причина при хора на средна възраст, показаха данните от проучване, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1). От десетилетия, ранната реполаризация, характеризираща се с елевация на връзката между края на QRS комплекса […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.