Пациентите с психични разстройства – сираците на здравната система01/12/2010

Въпреки че пациентите с психични заболявания имат много висока честота на затлъстяване (79%), метаболитен синдром и сърдечносъдови рискови фактори (като артериална хипертония, нарушен глюкозен толеранс/диабет тип 2 и дислипидемия), данните от проучване показаха, че тези кардиометаболитни нарушения въобще не се контролират при 60% от случаите (1).

Болните с шизофрения и биполярно разстройство имат 1.2 до 4.9 пъти по-висока смъртност (несвързана със самонараняване) от здравите хора на същата възраст. Фаталните изходи при пациентите със сериозно психично заболяване се дължат на исхемична болест на сърцето, диабет тип 2 и мозъчен инсулт, които съкращават продължителността на живот с 25 години.

Причините за тези тази неблагоприятна прогноза са комплексни, но основно се дължат на незадоволителните медицински грижи за болни, които имат много висок сърдечносъдов риск.

Пациентите, особено тези с шизофрения, получават лекарства за контрол на симптомите на основното заболяване, които водят до наддаване на тегло (най-често при прием на атипични невролептици). Освен това, тези хора живеят в социална изолация и по-рядко спазват необходимия им хранителен и двигателен режим, както и са активни пушачи.

В настоящото проучване са били включени 10 084 амбулаторни пациенти (57% жени; средна възраст 44.7 години), от които – 62% са били с шизофрения или биполярно разстройство.

На болните с психично разстройство е било предложен безплатен скрининг в амбулаторни условия за оценка на метаболитните показатели, като критериите метаболитен синдром са били: наднормено тегло (ИТМ 25.0-29.9 kg/m2), затлъстяване (ИТМ =/>30.0 kg/m2), хипертония (артериално налягане =/>130/85 mm Hg); голяма обиколка на талията (>100 см за мъже и >88 см за жени), повишени нива на триглицериди (=/>1.65 mmol/l).

Резултатите са показали, че: 27% са били с наднормено тегло, 52% със затлъстяване, 51% са имали повишени нива на триглицериди и 51% са били с хипертония.

В подгрупа от 2739 пациенти, гладували повече от осем часа преди провеждане на скрининга, също са били оценени критериите за метаболитен синдром като: повишени нива на общ холестерол (=/>5.2 mmol/l), глюкоза на гладно (=/>5.5 mmol/l) и артериално налягане (=/>130/85 mmHg) и ниски стойности на HDL-холестерол (<l mmol/l за мъже и <1.3 mmol/l за жени).

Резултатите са показали, че в тази подгрупа: 59% са били с ниски нива на HDL-C, 35% – с повишени нива на общ холестерол и 45% – на триглицериди и 33% – повишена глюкоза на гладно.

При 52% е установен метаболитен синдром (наличие на всички критерии), като 92% от случаите са били с най-малко един критерий за това нарушение.

С метаболитен синдром са били 54% от пациентите с биполярни разстройства и 52% от тези с шизофрения.

От болните с метаболитен синдром 60% не са получавали никаква терапия за коригиране на нарушенията и намаляване на сърдечносъдовия риск.

От останалите 40%, които са били на някакво лечение, 71% са продължавали да имат високо артериално налягане, 69% – високи нива на кръвна глюкоза, 33% – повишен общ холестерол и 65% – нисък HDL-холестерол.

Дори, сред пациентите с психично разстройство, които са получавали терапия за контрол на установените метаболитни нарушения, резултатите са незадоволителни при 33% до 71% от случаите.

Интервенциите, които промотират загуба на тегло, и лечението с медикаменти за контрол на метаболитните нарушения (ако е необходимо), трябва да се превърнат в рутинни грижи за пациентите със сериозно психично разстройство. При всеки контролен преглед на тези болни трябва да се изчислява индексът на телесна маса и съотношението талия/ханш, тъй като това е много лесен, бърз и евтин метод за скрининг. (КП)

Използван източник:

1. Correll C., Druss B., Lombardo I. et al. Findings of a U.S. national cardiometabolic screening program among 10 084 psychiatric outpatients. Psychiatr Serv. 2010;61:892-898 http://psychservices.psychiatryonline.org