Paracetamol, използван в препоръчваните дози, не е свързан с хепатотоксичност при деца01/12/2010

Децата, които приемат paracetamol в препоръчваните дози, не са изложени на повишен риск за хепатотоксичност, показаха резултатите от обзор, обхванал над 32 000 пациенти, публикувани през ноември в списание Pedaitrics (1).

Paracetamol (acetaminophen) е ненаркотичен аналгетик, антипиретик на пръв избор при деца предвид повишения риск за синдрома на Reye при приложението на ацетилсалицилова киселина.

Предозирането на paracetamol води до изразена хепатотоксичност, която е свързана с висока смъртност (средно 55% при деца до двегодишна възраст). В над половината от докладваните на Американската агенция по храните и лекарства (FDA) случаи на чернодробни нарушения са използвани форми на acetaminophen за възрастни , като са били неправилно дозирани.

Рискови фактори за развитие на токсична увреда на черния дроб са: малка възраст, дехидратация, дневна доза над 90 mg/kg acetaminophen за повече от един ден. Препоръчваните терапевтични дози не трябва да надхвърлят 75 mg/kg дневно.

Настоящият обзор обединява резултатите от 62 проучвания, при които антипиретикът е бил използван за повече от 24 часа. Не е бил регистриран нито един случай на чернодробно нарушение и свързаните с него симптоми (епигастрална болка, гадене, повръщане).

При 10 деца (или 3/10 000) са установени повишени нива на чернодробните ензими, които в повечето случаи не са били асоциирани с приема на медикамента. Отклоненията са били преходни, като при проследяването на децата не е установено персистиращо увреждане на черния дроб.

На фармацевтичния пазар има голямо разнообразие от paracetamol-съдържащи (включително ОТС – оver-the-counter, без рецепта) продукти, като част от тях се предлагат под формата на суспензии и са предназначени за педиатричната практика.

Родителите и фармацевтите трябва да бъдат обучени за правилната употреба, включително и дозиране, на медикамента при деца. (КД)

Използван източник:

1. Lavonas E., Reynolds K., Dart R. Therapeutic acetaminophen is not associated with liver injury in children: A systematic review. Pediatrics 2010, November 22 http://pediatrics.aappublications.org