НСПВС увеличават риска за инсулт при здрави хора01/12/2010

Краткосрочното приложение на нестероидни противъзпалителни средства (НСПВС), включително при здрави хора, е свързано с повишен риск за инсулт, показаха резултатите от популационно проучване в Дания, представени на конгреса на European Society of Cardiology (ESC) 2010.

Тези данни могат да имат „огромно значение за общественото здравеопазване”, коментира водещият изследовател д-р Gunnar Gislason (Gentofte University Hospital, Hellerup, Denmark).

„Първо установихме, че НСПВС (с изключение на Aspirin) повишават риска за миокарден инфаркт. Сега потвърдихме, че същото се отнася и за инсулта. Това е много сериозно откритие, тъй като НСПВС са много често използвани медикаменти, като част от тях се продават и без рецепта (ОТC).

„Нашето послание е, че тези медикаменти се нуждаят от по-внимателни указания от страна на регулаторните органи” (за да се избегне тяхната ненужна или масова употреба).

В проучването е изследвана популация в Дания над 10-годишна възраст, като всичките участници (около половин милион) са били клинично здрави (изключени са случаи, които са постъпили на болнично лечение през предшестващите пет години или пациенти, при които медикаментите са били прилагани поради хронично заболяване за повече от две години).

Анализът на лекарствените регистри е показал, че при 45% oт здравите хора е предписвана поне една рецепта за НСПВС през периода 1997-2005. Проследени са били данните за хоспитализации или смърт поради инсулт, като е била изследвана вероятността на нефатален или фатален инсулт в зависимост от приема на НСПВС.

Наблюдавана е също така и дозо-зависима връзка, като рискът е достигнал 90% (HR 1.90) при дози на ibuprofen над 200 mg и 100% (HR 2.0) при дози на diclofenac над 100 mg.

Посочените данни са адаптирани по отношение на променливи величини като възраст, пол и социално-икономически статус, като в анализите не са включени данни за риска при пациенти с хронична исхемична болест (сърдечносъдова или мозъчносъдова).

Различни хипотези се опитват да обяснят механизма, чрез който НСПВС могат да увеличават риска за сърдечносъдови събития като: повишена активност на тромбоцитите; дестабилизиране на ендотелни и/или атеросклеротични плаки; повишаване на артериалното кръвно налягане и задръжката на натрий от бъбреците.

Необходимо е да е проведат рандомизирани проучвания, тъй като доказателствата от тях са по-убедителни за лекарите. Много от тях са предписвали различни НСПВС в продължение на десетилетия (за овладяване на хронична болка, за следоперативно обезболяване, при остри вирусни инфекции, главоболие, артралгия, миалгия, оталгия, фебрилитет…), преди да узнаят, че тези медикаменти могат да повишават риска за сърдечносъдови инциденти.

Вторият важен момент е дали НСПВС могат да се прилагат без лекарско предписание (over the counter – ОТС).

В Дания, например, diclofenac е бил регистриран и като ОТС, но след публикуване на данни, че може да повишава риска за миокарден инфаркт, медикаментът може да се купува само с рецепта в тази държава. Други НСВПС продължават да се продават като ОТС.

Rofecoxib и valdecoxib (селективни инхибитори на циклооксигеназа-2 – Сох-2) бяха изтеглени през 2004 и 2005 година от пазара в Европейския съюз поради опасения за повишен риск за сериозни сърдечносъдови инциденти (миокарден инфаркт и инсулт).

Ако половината от здравите хора взимат НСПВС по някакъв случаен повод, то трябва да се очаква, че подобно поведение може да доведе до увеличение на риска за инсулт с 50 до 100%, особено – за исхемичен инсулт.

Възрастните пациенти поначало имат по-висока заболеваемост и смъртност от исхемичен инсулт. От друга страна – те са популация, на която по-често се предписват различни НСПВС по повод на остеоартрит или друг болков синдром, като лекарите предпочитат селективните Сох-2 инхибитори поради свързания с тях по-нисък риск за гастроинтестинално кървене. (ДЯ)

За допълнителна информация:

– Медицинска база Daнни http://mbd.protos.bg. Нови указания за приложение на НСПВС. MD 2010, бр. 1/февруари

Ако използвате кодовата дума „НСПВС”, в MBD може да намерите още десетки други статии по темата

– Европейска агенция за лекарствата (ЕМА) http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Public_statement/2009/12/WC500018391.pdf