Нов антибиотик за лечение на пневмония и кожни инфекции01/12/2010

FDA одобри антибактериалния медикамент ceftaroline fosamil (Teflaro на Forest Laboratories) за лечение на придобита в обществото пневмония и остри бактериални инфекции на кожата и нейните придатъци, включително инфекции, причинени от methicillin-резистентни Staphylococcus aureus (MRSA), съобщиха от фирмата-производител (1).

Тeflaro (www.teflaro.com) е широкоспектърен цефалоспорин с бактерицидни свойства, ефективен срещу Грам-положителни и Грам-негативни бактерии. Профилите на ефикасност и безопасност на антибиотика са проверени в няколко клинични изпитвания с участието на повече от 1200 болни.

В проучванията FOCUS I и FOCUS II са включени пациенти, хоспитализирани с умерена до тежка бактериална пневмония, разделени на две групи, в зависимост от прилаганото им антибактериално лечение – ceftaroline и ceftriaxone.

За целите на изследването авторите определят терапевтичния успех като нормализиране на виталните показатели и подобряване на един от следните симптоми: кашлица, диспнея, болка в гърдите и гнойна експекторация, отчетени на четвъртия ден от лечението.

Във FOCUS I терапевтичен успех е постигнат при 69.9% от лекуваните с ceftaroline болни спрямо 58.3% в групата на ceftriaxonе. Във FOCUS II резултатите са 69 спрямо 61.4%, отново в полза на ceftaroline.

В проучванията CANVAS I и CANVAS II са участвали пациенти с тежки усложнени инфекции на кожата и нейните придатъци (целулит, абсцес с диаметър над 5 cm, ранева инфекция), които са били рандомизирани на лечение с ceftaroline или на комбинация от vancomycin с aztreonam. Терапевтичният успех е дефиниран като липса на разпространение на инфекцията и липса на фебрилитет на третия ден от терапията.

В CANVAS I терапевтичен успех е постигнат при 74% от участниците в групата на ceftaroline спрямо 64.6% от пациентите на комбинирано лечение. В CANVAS II тези цифри са съответно – 74 и 68.1% от пациентите, съответно на ceftaroline и на vancomycin с aztreonam.

Анализът на данните показва, че Teflaro се понася добре, при ниска честота на нежеланите реакции (под 2%). Най-често се съобщава за гадене, диария и обрив.

Очаква се медикаментът да бъде на фармацевтичния пазар през януари 2011. (КД)

Използван източник:

1. Forest announces FDA approval of Teflaro (ceftaroline fosamil) for the treatment of community-acquired bacterial pneumonia and acute bacterial skin and skin structure infection. Press Release, October 2010www.frx.com/news/PressReleaseArchive.aspx