Ниските нива на витамин Д увеличават риска за болест на Parkinson01/12/2010

Ниските нива на витамин Д са свързани с повишен риск за развитие на болестта на Parkinson, показаха резултатите от голямо кохортно проучване, публикувани в списание Archives of Neurology (1).

Витамин Д отдавна не се приема само за витамин, който регулира калциево-фосфорната хомеостаза и костния метаболизъм. През последните години се натрупаха достатъчно доказателства, че витамин Д е хормон с автокринни и паракринни функции.

Настоящото проучване е проведено във Финландия, където има ограничена слънчева експозиция, поради което преобладаващата част от населението е с ниски серумни нива на витамин Д – средната серумна концентрация е около 50% от оптималната от 75-80 nmol/l.

За да изследва връзката между витамин Д и болестта на Parkinson, авторите са проследили 3173 жени и мъже на възраст между 50 и 79 години за период от три десетилетия. Регистрирани са 50 случая на заболяването.

Екипът е установил, че участниците със серумни нива на витамин Д от поне 50 nmol/l са имали с 65% по-нисък риск за развитие на болестта, съпоставени с тези с нива под 25 nmol/l, след отчитане на влиянието на фактори като пол, възраст, образователен ценз, тютюнопушене, консумация на алкохол, индекс на телесна маса, физическа активност.

Пациентите с най-висока концентрация на витамина са имали по-нисък риск да развият болестта на Parkinson с 65% в сравнение с тези с най-ниска му концентрация (RR 0.35, р=0.006). Доказан е и дозозависим ефект.

Точният механизъм по който витамин Д реализира протективната си функция не е напълно изяснен, но се предполага, че тя е резултат от имуномодулация, контрол върху калциевата регулация в невроните, стимулиране на проводимостта на нервните клетки, детоксикационни и антиоксидантни ефекти. (КД)

Използван източник:

1. Knekt P., Kilkkinen A., Rissanen H. et al. Serum vitamin D and the risk for Parkinson disease. Arch Neurol. 2010; 67: 808-811 http://archneur.ama-assn.org