Намалена болкова перцепция при шизофрения01/12/2010

Клиничен случай: 51-годишна жена постъпва за изследвания и лечение по повод на четиридневен фебрилитет и оплаквания от подуване на корема и загуба на апетит. Болната не съобщава за коремна болка и гадене. Телесната температура при приемането е 38.4 градуса C, коремът е над нивото на гръдния кош, но позволява дълбока палпация, без наличие на дефанс.

Пациентката е с диагностицирана шизофрения с давност от 11 години, която е добре контролирана с атипични антипсихотични средства (perospirone 12 mg/ден и quetiapine 150 mg/ден). От шест години е установен захарен диабет, също добре контролиран (нива на HbA1c 6.5%) със заместителна терапия (бифазен инсулин aspart 30 – 6 U/ден). Липсват клинични данни за периферна полиневропатия (запазен усет за вибрация при изследване с камертон).

Лабораторните изследвания показват нормоцитна, нормохромна анемия (Hb 95 g/l, левкоцитоза с неутрофилия (левкоцити 13.3 x 109/l, гранулоцити 91.5%), високи нива на CRP – 129 mg/l, нормални показатели на чернодробна и бъбречна функция. В обикновената урина не се доказват протеини и левкоцити. Рентгенографията на бели дробове е без патологични отклонения.

Компютърната томография на коремни органи (на снимката) визуализира наличие на голямо количество асцит в коремната кухина. Аспирираната течност е гнойна, с неприятен мирис.

Микробиологичното изследване доказва инфекция с Pepto-streptococcus spp. и Bacillus subtilis. Хемокултурите са негативни. Лекуващият екип поставя диагноза тежък бактериален панперитонит.

Изненадващо, общото състояние на пациентката е стабилно и тя не се оплаква от коремни болки. Поставен е абдоминален дрен и е започната терапия с imipenem/cilastatin 1.5 g/ден. Поради неповлияване на симптомите, болната е оперирана на седмия ден.

При лапаротомията е установена жълтеникава, вискозна течност в коремната кухина, некротичен апендикс и гнойна колекция в Дъгласовото пространство.

Заключението е, че пиоперитонитът е резултат от остър перфоративен апендицит. Следоперативният период е протекъл гладко, без усложнения и болната е била изписана в добро общо състояние.

Обсъждане: При пациенти с шизофрения са описани и случаи на хипоперцепция на болка при остър миокарден инфаркт и перфорация на пептична язва.

Хипоаналгезията се свързва с негативните симптоми на психичното заболяване (изравнен афект и дефицит на вниманието). Невролептиците също имат леки аналгетични ефекти. Патологичните отклонения в нивата на допамин, серотонин, глутам и ендогенните опиоиди вероятно също играят роля за появата на този феномен.

Друго често заболяване при пациентите с шизофрения е захарният диабет (2-4 пъти по-често в сравнение с общата популация). Диабетът предразполага към бактериални усложнения – описана е повишена честота на перфорациите при остър апендицит.

В представения клиничен случай хипоалгезията е довела до късно поставяне на диагнозата. Болните с шизофрения не винаги се предстявят с типичните симптоми на остър хирургичен корем поради липсата на болка като защитен симптом. (КД)

Използван източник:

1. Мurakami H., Tamasawa N., Yamashita M. Altered pain perception in schizophrenia. The lancet 2010; 375: 864 http://www.thelancet.com