Кой е отривателят на HIV?01/12/2010

През 1982 година проф. д-р Luc Montagnier (роден във Франция през 1932) и неговите сътрудници в Института Пастьор в Париж изолират за първи път retrovirus в биопсичен материал от човешки лимфни възли.

През следващата година, вирусът е наречен от тях LAD (лимфоаденопатия-свързан вирус).

През 1984 година д-р Robert Gallo в САЩ свързва същия ретровирус, със развитието на СПИН (синдром на придобита имунна недостатъчност, AIDS). Д-р Гало нарича вируса човешки Т-лимфотропен вирус тип III (HTL-III). Поради идентичност на LAD (Франция) с HTL-III, САЩ), вирусът-причинител на СПИН е наречен HIV (човешки имунодефицитен вирус). Броят на инфектираните случаи с него се увеличава, като през 90-те години на ХХ век достига своя апогей.

До момента са диференцирани само два типа на HIV – тип 1 и тип 2 (типичен за Африка, и изолиран за първи път в Камерун през 1985). HIV-2 прилича повече на SIV (Simian Immunodeficiency Virus, който инфектира примати) и е много по-малко вирулентен от HIV-1. HIV са ретровируси от типа lentoviridiae (бавни).

Д-р Монтание (на снимката) получава Нобеловата награда за медицина през 2008 година за откриване на HIV, като той поделя наградата с негов колега от лабораторията на Института Пастьор.