Eurespal е ефективен при хроничен бронхит01/12/2010

Дългосрочното комбинирано лечение с fenspiride (Eurespal на Servier) и ipratropium bromide в сравнение със стандартната монотерапия с ipratropium намалява по-изразено интензитета на кашлицата и обема на експекторацията и подобрява в по-голяма степен дихателната функция при пациентите с хроничен бронхит (СВ), показаха резултатите от проучване, публикувани списание Clinical Drug Investigation (1).

Според неговите автори, този комбиниран режим може да бъде препоръчан за намаляване на възпалението и превенция на прогресирането на заболяването, като той може да бъде от полза и при пациентите с обструктивен СВ.

При участниците в клиничното изпитване допълнителното лечение с нестероидното противовъзпалително средство (НСПВС) fenspiride е довело до намаляване на абсолютния брой на неутрофилите, лимфоцитите и еозинофилите при индуцирано отделяне на храчка в сравнение със самостоятелното приложение на антихолинергичното средство ipratropium.

Статистически значимо намаление на серумните нива на TNF-alpha (от 10.85 ng/l на 5.58 ng/l, p=0.03) и понижаване на нивото на интерлевкин (IL)-8 в мукозния секрет (от 311.94 ng/l на 122.02 ng/l, p=0.027) e установено само при пациентите на допълнителна терапия с fenspiride.

Възпалението играе водеща роля в патогенезата на обструктивния и необструктивния хроничен бронхит. Големите клинични симптоми на заболяването (задух, кашлица и експекторация вследствие на повишеното отделяне на секрети) и намаляването на белодробната функция (при спирометрия) отразяват до известна степен възпалителния процес в дихателните пътища.

Fenspiride представлява обект на интерес за лечение на CB поради своето противовъзпалително действие, което инхибира синтеза на про-инфламаторни медиатори – простагландини и левкотриени.

Медикаментът потиска образуването на арахидонова киселина от фосфолипидите на клетъчните мембрани като блокира A2 фосфолипазата и намалява миграцията на инфламаторните клетки (понижава образуването на хемотаксисни фактори).

Той също така потиска продукцията на някои медиатори, секретирани респираторните епителни клетки в дихателните пътища (особено тумор некротичен фактор алфа), блокира хистаминовите H1-рецептори и aлфа1 адренергичните рецептори – механизми, чрез които се стимулира мукозната секреция. Описаният процес води до намаляване на възпалението в дихателните пътища и съответно на степента на тяхната обструкция.

Fenspiride има благоприятно влияние върху мукоцилиарната активност – увеличава мукуцилиарния клирънс, който е нарушен при пациентите с хроничен бронхит, особено при пушачите, още в ранните стадии на развитие на заболяването.

Приложението на fenspiride e подходящо при пациенти с хроничен бронхит за облекчаване на хроничната кашлица и намаляване на експекторацията, е основният извод на изследователите. (ДЯ)

Използван източник:

1. Volkova L., Budkova A., Filonova N. et al. Efficacy of supplemental anti-inflammatory therapy with fenspiride in chronic obstructive and nonobstructive bronchitis. Clin Drug Invest. 2005, 25(4):257-264 http://www.ingentaconnect.com/content/adis/cdi