Еrythropoietin при остро увреждане на белите дробове?


md 01/12/2010

Настоящата фармакотерапия на острото белодробно увреждане (ALI) и острия респираторен дистрес синдром (ARDS) не е оптимална поради тяхната сложна патофизиология, която предполага комбинирано лечение или използване на средства с плейотропно действие (за намаляване на апоптозата – програмираната клетъчна смърт, възпалението, окислението и възстановяване на хомеостазата). Екзогенният eритропоетин (EPO) се очертава като потенциално средство, според данните […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.