Еrythropoietin при остро увреждане на белите дробове?01/12/2010

Настоящата фармакотерапия на острото белодробно увреждане (ALI) и острия респираторен дистрес синдром (ARDS) не е оптимална поради тяхната сложна патофизиология, която предполага комбинирано лечение или използване на средства с плейотропно действие (за намаляване на апоптозата – програмираната клетъчна смърт, възпалението, окислението и възстановяване на хомеостазата).

Екзогенният eритропоетин (EPO) се очертава като потенциално средство, според данните от редица преклинични проучвания при експериментални модели на ALI, установили неговото благоприятно действие. Освен това, EPO осигурява съдова протекция вероятно поради стимулиране на ангиогенезата.

Необходими са бъдещи експериментални и клинични изпитвания, които да потвърдят ефикасността и потенциалните клетъчно-протективни възможности на EPO.

Необходимо е да се определи и оптималната доза, както и кога е подходящо да се започне лечение с EPO при пациенти с ALI/ARDS, за да могат да се изработят указания за неговото ефективно и безопасно приложение в клиничната практика.

Използван източник:

Kakavas S., Demestiha T., Vasileiou P., Xanthos T. Erythropoetin as a novel agent with pleiotropic effects against acute lung injury. Eur J Clin Pharmacol. 2010