Eхокардиография за лесно определянe на деснокамерно и левокамерно систолно взаимодействие01/12/2010
Eхокардиографията може да се използва за идентифициране на пациентите с изолирано засягане на дясна или на лява камера чрез използване на лесен метод за оценка на деснокамерното и левокамерното систолно взаимодействие, показаха резултатите от проучване, представени на научните сесии на American Society of Echocardiography (1). Тъй като ударният обем на дясна камера (RV) е правопропорционален на този на лява камера (LV), изследователите са направили опит да създадат ехокардиографска техника, която чрез едно измерване да определи систолното взаимодействие между RV и LV. Оценката на функцията на LV е сравнително лесна, но анализът на функцията на RV е затруднен поради сложната й форма. Данните от по-рано проведени изследвания сочат, че стойностите на показател, наречен движение на пръстена на трикуспидалната клапа (tricuspid valve annular motion - TAM)18 mm – на съхранена функция на RV. В проучването са включени 51 здрави хора на възраст 17-70 години, при които ехокардиографски са измерени TAM, движението на пръстена на митралната клапа (mitral valve annular motion - MAM), систолното придвижване на равнината на трикуспидалната клапа (tricuspid annular plane of systolic excursion - TAPSE) и систолното придвижване на равнината на митралната клапа (mitral annular plane of systolic excursion - MAPSE). Скоростите на придвижване на свободните стени на двете камери са измерени чрез тъканен Доплер и са оценени за наличие на вариабилност според възрастта, пола и телесната повърхност. Резултати: - Систолното съотношение LV/RV е постоянно при всички пациенти, независимо от възрастта, пола, телесната повърхност или систолното налягане в RV - Стойности на MAM/TAM 0.71 и на LV/RV 0.75 могат да се приемат за нормални - И двете съотношения - MAM/TAM и LV/RV, са добри показатели за оценка на систолното взаимодействие между LV и RV, като измерванията не само, че са лесни за осъществяване, но са и възпроизводими Изолираната недостатъчност на RV e възможно да е обусловена от инфаркт на RV, пулмонална хипертония или белодробен тромбемболизъм, а изолираната недостатъчност на LV - от преден миокарден инфаркт, тежка аортна или митрална стеноза или констриктивен перикардит. Измерването на LV/RV може да е от полза не само при определянето на тежестта на нарушенията, но и да има важна стойност при определяне на прогресията на болестта и прогнозата. Изследователите от проучването от University of Toledo Medical Center провеждат в момента по-голямо проспективно изследване върху 150 пациенти, за да проверят получените до момента резултати, както и друго проспективно проучване за измерване на деснокамерното и левокамерното систолно взаимодействие при пациенти с белодробна хипертония. (ЗВ) Използван източник: 1. Bruhl S., Mujjeb S., Khouri S. A simple and novel technique for the assessment of right and left ventricular systolic interdependence. American Society of Echocardiography 2010 Scientific Sessions; June, 2010; San Diego, CA. Abstract P1-15 www.theheart.org