Дилатативна кардиомиопатия


md 01/12/2010

Прогнозата на пациентите с дилатативна кардиомиопатия може да бъде подобрена чрез лечение с инбихитори на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (RASS) и имплантиране на подпомагащи левокамерната функция устройства (хронична ресинхронизираща терапия и имплантируем кардио-вертер дефибрилатор) (1). Дилатативната кардиомиопатия представлява дилатация на лявата камера, която е свързана със систолна дисфункция. Целта на терапията е: – да се постигне оптимална […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.