Диагноза, миокробиология и лечение на острия среден отит при децата


md 01/12/2010

Предлагаме ви най-важните изводи от мета-анализ и системен обзор на данните от 135 обсервационни и рандомизирани контролирани проучвания за клинично поведение при остър среден отит при децата, публикувани в списание Journal of the American Medical Association (1). Авторите са използвали базите данни PubMed, Cochrane Databases и Web of Science (за периода януари 1999 – юли […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.