Cabazitaxel – нова химиотерапия при напреднал рак на простатата


md 01/12/2010

Jevtana (cabazitaxel) (www.jevtana.com) на Sanofi-Aventis бе одобрен от FDA като втора линия терапия, в комбинация с prednisone, при метастатичен хормон-резистентен рак на простатата (mHRPC) при мъже, които са били лекувани с docetaxel. Това е първият след docetaxel химиотерапевтичен медикамент, който увеличава преживяемостта при тази група болни (1). „Одобрението на cabazitaxel (микротубулен инхибитор) дава нов шанс […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.