Антиретровирусни средства


md 01/12/2010

Средствата за лечение на инфекция с HIV (human immunodeficiency virus, ХИВ) са разпределени в шест групи: – Нуклеозидни (неклеотидни) инхибитори на обратната транскриптаза (Nucleoside reverse transcriptase inhibitors – NRTIs) – Ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза (Nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors – NNRTIs) – Протеазни инхибитори (Protease inhibitors – PIs) – Интегразни инхибитори (Integrase inhibitors – IIs) […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.