Amoxicillin в клиничната практика


md 01/12/2010

Аmoxicillin* е бета-лактамен антибиотик, който се прилага за лечение на инфекции на дихателните пътища, кожата и меките тъкани, както и при инфекции на урогениталния и стомашночревния тракт (1). Неговият антибактериален спектър включва редица Gram-позитивни (Str. beta-hemolyticus, Str.Alpha-hemolyticus, S.pneumoniae, S.aureus, L.monocytogenes и др.) и Gram-негативни микроорганизми (N.gonorrhoeae, N.meningitidis, H.influenzae, E.coli). Аmoxicillin има добър профил на безопасност […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.