$880 милиарда за лекарства01/12/2010

Глобалният фармацевтичен пазар ще нарасне с 5-7% и през 2011 ще достигне $880 милиарда, са прогнозите на консултантската компания IMS Health (1).

„Макар през следващата година да се очаква ръст на продажбите, в развитите страни той ще бъде ограничен от загуба на патенти и намаление на разходите за медикаменти”, заяви д-р Murray Aitken, вицепрезидент в IMS Health. „От друга страна, се очаква появата на нови лекарствени средства за терапия на метастатичен меланом, множествена склероза и остър коронарен синдром”.

Основни фактори, които ще влияят на фармацевтичния пазар:

1. Различна степен на растеж на фармацевтичните пазари – възстановяването на страните от световната икономическа криза става с различни темпове, което се отразява и на съответните пазари.

Китай ще отбележи ръст от 25-27% (до $50 милиарда) и ще се превърне в третия по големина световен фармацевтичен пазар, очаква се увеличение с 1-3% в петте най-големи европейски икономики (Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания) а в САЩ – с 3-5% (до $320-330 милиарда).

2. През 2011 се очаква медикаменти с продажби за над $30 милиарда да загубят патентната си защита. За САЩ това са: Lipitor, Plavix, Zyprexa и Levaquin, за които през 2010 има издадени 93 милиона рецепти на обща стойност $17 милиарда.

3. Публичните и частните здравни фондове продължават да търсят начини за намаляване на разходите за медикаменти. Редица правителства предприеха мерки в тази насока – понижаване на цените на оригиналните/брандови медикаменти, заместването им с евтини генерични аналози. Държавите с най-активна политика в това отношение са: Испания, Канада, Германия, Турция и Гърция.

4. През 2011 се очаква появата на лекарства, които ще променят лечението във важни области – иновативна терапия на метастатичен меланом, множествена склероза, рак на гърдата, хепатит С, превенция на инсулт. Според прогнози на анализатори, между тях ще има поне пет blockbusters (медикаменти с годишни продажби, надхвърлящи $1 милиард).

$5 милиарда за нови лекарства за рак на гърдата

Комбинираните продажби на седем нови медикамента за лечение на рак на гърдата ще достигнат $5 милиарда към 2019, според прогноза на консултантската компания Decision Resources (www.decisionresources.com). Като най-переспективни са инхибиторите на поли ADP-рибоза полимеразата (PARP).

Iniparib (на Sanofi-Aventis) е представител на PRAP с прогнози за blockbuster статут.

Продажбите на таргетна терапия срещу HER2-позитивен рак на гърдата ще се увеличи до почти $2 милиарда към 2019, което ще се дължи основно на Herceptin (trastuzumab) на Roche и Tykerb/Tyverb (lapatinibe) на GSK, както и на три нови моноклонални антитела: trastuzumab-DM1 (на Roche/Genentech/Chungai), pertuzimab (на Omnitarg) и neratinib (на Pfizer).

Avastin (bevacizumab) на Roche/Genentech/Chungai) заема значителен пазарен дял, особено при метастатичен HER2-негативен и метастатичен, рефрактерен на хормонална терапия карцином на гърдата, където терапевтичните възможности са ограничени.

През септември Европейската лекарствена агенция (EMA) започна преглед на предимствата и рисковете на Avastin при лечение на рак на гърдата в комбинация с базирана на антрациклин или capecitabine цитотоксична химиотерапия.

През октомври National Compre-hensive Cancer Network (NCCN) – обединение на 21 водещи онкологични центъра в света, потвърди ползите от комбинирането на Avastin с Taxol (paclitaxel) на BMS.

Повечето анализатори смятат, че в бъдеще продажбите на Avastin ще намалеят до около $350 милиона годишнo, най-вече поради ограничения в реимбурсирането и появата на конкуретни терапии (особено VEGF инхибитора ramucirumab на Eli Lilly). (ИТ)

Използван източник:

1. IMS Health forecasts global pharmaceutical market growth of 5-7 percent in 2011, reaching $880 billion http://www.imshealth.com