Високият внос на калций повишава риска за миокарден инфаркт01/11/2010
Приемът на калций в доза над 800 mg/ден без едновременен внос витамин D се свързва с повишен риск за миокарден инфаркт (МИ), показаха резултатите от мета-анализ на 15 рандомизирани клинични проучвания с участието на повече от 11 920 пациенти, публикувани в списание British Medical Journal (1). Според неговите автори, тези данни поставят под въпрос ползата от хранителните добавки с калций за профилактика и лечение на остеопорозата (освен случаите, при които те са показани поради терапия с бисфосфонати). Повечето указания препоръчват използването на калциеви добавки, въпреки че достиганото от тях увеличаване на костната минерална плътност е пренебрежимо малко, а високият внос на калций води до съдова калцификация, повишена смъртност при пациентите с хронична бъбречна недостатъчност и увеличена честота на сърдечносъдови инциденти и МИ (особено при жените). В мета-анализа са включени двойно-слепи, рандомизирани изследвания, при които са прилагани добавки със съдържание на елементарен калций най-малко 500 mg/ден или плацебо, с продължителност поне една година. Във всяко от проучванията са участвали >100 пациенти (възраст над 40 години, 80% жени), които са били проследени за период от средно 3.6 години. Първичен краен критерий за безопасност е времето до настъпване на първи МИ, мозъчен инсулт, първи комбиниран инцидент (МИ и инсулт) или внезапна смърт, а вторичен - смъртността от всякаква причина. Приемът на калций е свързан с повишена честота на МИ с >30% (степен на вероятност - HR 1.31, p=0.035), но няма значимо влияние върху честотата на инсулта (HR 1.20, p=0.11) или смъртността (внезапна или обща). При разделяне на пациентите на групи според количеството на приетия калций, влиянието на микроелемента върху честотата на МИ е както следва: HR 1.18 пъти при прием на Ca <500 mg/ден; 0.68 при 500–699 mg/ден; HR 2.28 при 700–899 mg/ден и HR 1.81 за 900–1099 mg/ден. Рискът за МИ е реално повишен при хората, които взимат хранителни добавки с високо съдържание на калций, но без едновременен внос на витамин D, смятат авторите. При здрави жени в напреднала възраст, които имат нисък риск за костни фрактури, добавките с калций са свързани с неблагоприятно съотношение полза/риск (2). „Клиницистите трябва да информират пациентите си, особено възрастните хора, за рисковете от допълнителния прием на калций без витамин D, които надвишават ползите. Те трябва да бъдат съветвани да намалят употребата на богати на калций храни при случаите, когато е необходимо да се приемат добавки с калций”. Оптималният калциев внос трябва да бъде осигурен от балансирана диета, богата на естествени източници на калций, и с намалено съдържание на наситени мастни киселини и натриев хлорид. Ако е необходим прием на калций, то оптималната доза е </=700 mg/ден (придружена от адекватен внос на витамин Д), тъй като неговата абсорбция намалява при по-високи дози и се повишава честотата на нежеланите ефекти, включително и гастроинтестиналното дразнене. Необходими са допълнителни доказателства дали хранителните добавки с калций изобщо са нужни за лечение и превенция на остеопорозата при наличието на много по-ефективни фармакологични средства за целта. Тяхното приложение вероятно ще се ограничи само за пациенти с остеопороза, при които приемът на калций (заедно с витамин Д) е показан поради прилаганата терапия с бисфосфонати или с други фармакологични средства. Причината за това е, че в клиничните изпитвания на ефективността на различни медикаменти за лечение на остеопорозата, те са прилагани заедно с калций и витамин Д (3). (КП) Използвани източници: 1. Bolland M., Avenell A., Baron J. et al. Effect of calcium supplements on risk of myocardial infarction and cardiovascular events: meta-analysis. BMJ 2010; 341:c3691 www.bmj.com 2. Bolland M., Barber P., Doughty R. et al. Vascular events in healthy older women receiving calcium supplements. BMJ 2008; 336: 262-266 3. Cleland J., Witte K, Steel S. Calcium supplements in people with osteoporosis. BMJ 2010; 341:c3856 www.bmj.com/content/341/bmj.c3856.full