Терапия на рефрактерна angina pectoris01/11/2010

Трансмиокардната лазерна реваскуларизация (Transmyocardial Laser Revascularisation – TMLR) не подобрява миокардната перфузия, фракцията на изтласкване на лява камера (ФИЛК) или прогнозата при болни с рефрактерна angina pectoris (RFA), поради което британският NICE* я премахна от списъка с терапевтични стратегии при това заболяване (1). Има опасения и за безопасността на метода – данните от рандомизирани клинични […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.