Скрининг за цервикален карцином при подрастващи01/11/2010
Повечето момичета трябва да започнат скрининг с PAP тест след 21-годишна възраст, освен тези с данни за HIV или нарушен имунитет, се казва в новите указания на American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) публикувани в списание Obstetrics and Gynecology (1). Не се препоръчва рутинен скрининг за човешки папиломен вирус (HPV) във възрастовата група <21 години. През последните 30 години честотата на цервикален карцином в развитите страни намаля наполовина, в резултат на провеждането на рутинен скрининг след започването на полов живот или след навършването на 21 години. Нормално функциониращата имунна система в повечето случаи елиминира HPV, който причинява висок процент от преканцерозните лезии и цервикалните карциноми. Поради компрометиран имунитет, при инфектираните с HIV момичета трябва да се извършва цервикален скрининг два пъти през първата година след поставянето на диагнозата и веднъж годишно след това. Сексуално активните пациентки с намален имунитет в резултат на органна трансплантация или продължителна терапия с кортикостероиди също трябва да преминат скрининг през шест месеца (за първата година), като след това продължат с годишни PAP тестове. ACOG не препоръчва рутинно тестване за HPV при момичета <21 години, тъй като в тази възрастова група около 90% от HPV инфекциите се елиминират от имунната система. Ненужният HPV скрининг в повечето случаи води до провеждането на ненужно лечение, което увеличава риска за преждевременно раждане при бъдеща бременност. При подрастващи с ниско- или високорискови преканцерозни лезии – дисплазия (с изключение на цервикална интраепителна неоплазия 3 - CIN 3), правилното поведение е периодично проследяване. Новите указания препоръчват повторен скрининг при навършване на 21-годишна възраст, когато PAP тестът показва регресия на дисплазията или като алтернатива – провеждането на годишен скрининг. Макар и рядко в млада възраст, CIN 3 се счита за сериозно преканцерозно състояние, което налага прилагане на криотерапия, лазерно лечение или електрохирургична инцизия (LEEP). (ИТ) Използван източник: 1. ACOG Committee Opinion No 463: Cervical cancer in adolescents: screening, evaluation, and management. Obstetrics & Gynecology 2010, 116: 469-472 http://journals.lww.com/greenjournal/pages/default.aspx