Рrednisone MR при ревматоиден артрит01/11/2010
Терапията с новата таблетната форма на prednisone с модифицирано освобождаване (modified-release –MR), приложена вечер, има добър профил на ефективност и поносимост, като води до трайно клинично подобрение при пациентите с ревматоиден артрит (RA) за период от 12 месеца приложение. Този подход има по-добро съотношение риск/полза в сравнение с 12-месечния стандартен сутрешен прием на перорални кортикостероиди (CS) с незабавно освобождаване (immediate-release – IR), показаха резултатите от проучването CAPRA 1*, публикувани в списание Annals of Rheumatic Diseases (1). Симптомите на ревматоидния артрит имат патофизиологичен денонощен (циркаден) ритъм, като са с най-голяма интензивност в сутрешните часове. Преразпределението на интерстициална течност и промените в състава на синовиалната течност по време на сън водят до оток на синовията и периставните структури, който нарушава биомеханиката на ставите. Резултатите от наскоро проведено проучване показаха, че серумните нива на интерлевкин-6 (IL-6) започват да се увеличават приблизително три часа преди повишението на стойностите на кортизола. Пикът на концентрацията на IL-6 е в 08:00 часа, 40 min преди този на кортизола. При прием на prednisone MR (Lodotra) вечер преди лягане, неговото действие започва приблизително около два часа през нощта и може да предотврати отока на синовията и сутрешната скованост (хронотерапия за повлияване на патофизиологичния ритъм при RA). В първоначалната тримесечна двойно-сляпа фаза на европейското проучване CAPRA 1 са включени 288 пациенти с активен RA (144 на лечение с prednisone IR, приет както обичайно сутрин, и 144 - на prednisone МR, приложен вечер). От тях общо 249 пациенти са преминали във втората, отворена деветмесечна фаза на изследването, в която всички болни са били на терапия с prednisone МR вечер в доза 2-10 mg (съответно IR/MR и MR/MR група). 219 участници са участвали до края на изследването. Преди началото на сравнителното проучване всички болни са лекувани с ниски дози перорални кортикостероиди, модифициращи заболяването антиревматични средства (DMARDs) и нестероидни противовъзпалителни средства (non-steroidal anti-infl ammatory drugs - NSAIDs). Оценени са: продължителност на сутрешната скованост на ставите (morning stiffness - MS), скорът за активността на заболяването (DAS28**), отговорът към терапията според критериите на ACR20***, както и плазмените нива на IL-6. Данните за безопасност на новата лекарствена форма са получени от съобщения за нежелани странични действия и от лабораторни изследвания. Резултати: - На третия месец е отчетено понижение с 33.1% на сутрешната скованост при приемащите prednisone MR, докато при лекуваните с CS с незабавно освобождаване не е наблюдаван такъв ефект - В края на шестия месец сутрешната скованост е намаляла в групата IR/MR с 54%, а при групата MR/MR - с 56%, на 12-ия месец – с 45 и 55% - Лечението с перорален кортикостероид с модифицирано освобождаване води и до понижаване на нивата на IL-6 - Около 37% от всички участници са имали подобрение според критериите на ACR20 - скорът DAS28 е намален от 5.8 на 4.8 в групата MR/MR и на 4.9 в групата IR/MR Нежелани странични реакции, определени като вероятно свързани с prednisone MR и наблюдавани с честота >1.0% от изследваната популация, са: коремна болка (1.2%), гастрит (1.6%) и увеличение на теглото (2.4%). Lodotra - циркаден цитокинов модулатор на имунния отговор, е единствената до момента таблетна форма с модифицирано освобождаване на ниски дози prednisone, която се появи за първи път на фармацевтичния пазар в Германия и Австрия през 2009. Рrednisone MR е показан за намаление на сътрешната скованост, свързана с RA. Одобрен е за приложение с тази индикация в страните-членки на ЕС. Фирма Merck Serono притежава маркетинговите права за Lodotra в Германия и Австрия, а Mundipharma за останалите страни в Европа. Цитокиновият модулатор с модифицирано освобождаване се изследва като възможност за хронотерапия на тежки нощни пристъпи на астма и на ревматична полимиалгия (polymyalgia rheumatica - PMR). Lodotra бе представен през юни по време на тазгодишния конгрес на the European League Against Rheumatism (EULAR) в Рим. Три клинични проучвания оценяват профила на ефективност и безопасност на рrednisone MR като средство за повлияване на признаците и симптомите на RA. (ОИ) * Circadian Administration of Prednisone in Rheumatoid Arthritis Study ** Скорът за активност на RA (disease activity score - DAS28) включва оценка на 28 стави за болка и оток (стойност 0-28), скорост на утаяване на еритроцитите и оценка на общото здравословно състояниеwww.kineret-eu.com/en/pro/pro/das_cal_info.html Степента на активност на болестта се определя като: умерена при скор </=/5.1, а скор <2.6 отоговаря на ремисия според критериите на American College of Rheumatology (ACR). *** Критериите на ACR (American College of Reumatology) 20, 50 и 70 се използват за оценка на тежестта на RA. Oтчита се подобрението в % на броя на възпалените и оточни стави, както и на поне три от следните пет критерии: оценка на заболяването от лекар, оценка на заболяването от пациента, С-реактивен протеин, болка и Health Assessment Questionnaire (HAQ). HAQ e въпросник за оценка на всекидневната физическа активност, която се сравнява със скала от 0 до 3 (0 = няма затруднение, 1 = известно затруднение, 2 = изразено затруднение или с помощ и 3 = неспособност). Използван източник: 1. Buttgereit F., Doering G., Schaeffler A. et al. Targeting pathophysiological rhythms: prednisone chronotherapy shows sustained efficacy in rheumatoid arthritis. Annals of Rheumatic Diseases. 2010; 69: 1275-1280 www.ard.bmj.com/content/69/7.toc