Противогрипното ваксиниране намалява риска за остър MИ01/11/2010
Активната имунопрофилактика на грипа понижава риска за остър миокарден инфаркт (ОMИ) с около 20%, показаха резултатите от случай-контрола изследване, публикувани в списание Canadian Medical Association Journal (1). Целта на изследователите е да установят наличието на асоциация между противогрипната и пневмококовата ваксина и възникването на ОMИ. Използвана е информация от базата данни на общопрактикуващите лекари във Великобритания. Регистрирани са всички случаи на ОMИ при пациенти на възраст =/>40 години (n=16 012) при поставяне на диагнозата през периода ноември 2001-май 2007. За всеки участник е имало една до четири контроли (n=62 694), съответстващи по пол, възраст и други променливи величини. Ваксина срещу сезонен грип е приложена предходната година при 8472 от случаите с ОМИ (52.9%) и при 32 081 от контролите (51.2%), като при имунизираните е установена по-ниска честота на ОMИ с 19%. Ранната сезонна противогрипна имунизация е била свързана с по-ниска честота на миокарден инфаркт (OR 0.79), отколкото имунизацията след средата на ноември (OR 0.88). Пневмококовата ваксина не е асоциирана с понижение на честотата на MИ (OR 0.96). При анализ на данните само във възрастовата група 40-65 години е установено сходно с всички останали участници в проучването намаление на риска за инфаркт, независимо от наличието или не на подлежащи рискови фактори. Възможно е тези резултати да доведат до промяна в указанията за сезонна противогрипна имунизация, като се препоръча нейното приложение при хората на възраст 40 до 65 години, които имат висок риск за миокарден инфаркт, но не и за грип и поради това не са включени във високорисковите групи за ваксиниране. Предстои да се проведе друго случай-контрола изследване, което има за цел да определи ефектите на противогрипната и на пневмококовата ваксина върху риска за инсулт. (ЗВ) Използван източник: 1. Siriwardena A., Gwini S., Coupland C. Influenza vaccination, pneumococcal vaccination and risk of AMI: Matched case-control study. CMAJ 2010; DOI:10.1503/cmaj.091891 http://www.cmaj.ca