Препоръки за лечение на белодробните усложнения на муковисцидозата01/11/2010
Оптималното лечение на белодробните усложнения на кистичната фиброза (cystic fibrosis - CF) може да подобри продължителността и качеството на живота на пациентите с това заболяване, според доклад, публикуван в списание American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (1). Препоръките са разработени от експерти на Фондацията по муковисцидоза (Cystic Fibrosis Foundation - CFF) и касаят лечението на пациенти с хемоптиза и пневмоторакс: - Приемът в болница е задължителен при пациенти с масивна хемоптиза (>240 ml), като при тях се препоръчват: - прекратяване на инхалациите с хипертоничен разтвор на натриев хлорид - преустановяване на всички техники за дренаж на дихателните пътища - емболизация на бронхиалните артерии при клинично нестабилни пациенти - бронхоскопия не трябва да се извършва преди емболизацията на бронхиалните артерии - вентилация с положително налягане не трябва да се прилага при масивна хемоптиза - резекцията на бял дроб е краен терапевтичен избор - Пациентите с лека хемоптиза (=/>5 ml) трябва да се консултират със своя лекар, като при тях се препоръчват: - прекратяване на приема на нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) - лечение с антибиотици - Болните с оскъдна хемоптиза (<5 ml), която персистира, или възниква за първи път, също трябва да се обърнат към лекуващия си лекар, като при тях: - може да не е необходима хоспитализация - не се налага прекратяване на аерозолната терапия Специфични препоръки за болни с пневмоторакс: - Пациентите с голям пневмоторакс (>3 cm) трябва са се хоспитализират; при тях е показана торакоцентеза; при рецидивиращ голям пневмоторакс се извършва плевродеза, като се предпочита хирургичният пред химичния метод - Клинично стабилните пациенти с малък пневмоторакс могат да бъдат наблюдавани амбулаторно - При клинично нестабилните пациенти с малък пневмоторакс също трябва да се извърши торакоцентеза - При болните с първи пневмоторакс не се препоръчва плевродеза за превенция на рецидивите - При болните с пневмоторакс не бива да се прилага вентилация с положително налягане - Пациентите с пневмоторакс не е необходимо да прекратяват аерозолната терапия - Две седмици след излекуването на пневмоторакса пациентите не трябва да летят на самолет, да вдигат тежки предмети (>2.25 kg) или да извършват спирометрия Според авторите на доклада „тези препоръки за поведение при пациенти с CF, които са с хемоптиза и пневмоторакс, са общи, като трябва да се адаптират според индивидуалните нужди на всеки болен”. Муковисцидозата е наследствено заболяване, засягащо много органи, но 85% от смъртността при нея се обуславя от белодробното заболяване. Повишеният вискозитет на секретите в дихателните пътища и нарушеният мукоцилиарен клирънс водят до затруднено очистване на патогените от белите дробове, с възникване на хронични белодробни инфекции и възпаление. С влошаването на белодробното засягане се увеличава вероятността за усложнения от страна на дихателната система, като хемоптиза и пневмоторакс. (ЗВ) За допълнителна информация: Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) Муковисцидоза. MD, август 2010 Болестта на 65 рози. MD, август 2010 Нови клинични препоръки за поведение при белодробни екзацербации на муковисцидоза. МD, декември 2009 Клинично поведение при белодробни тласъци на муковисцидозата. МD, ноември 2008 Използван източник: 1. Flume P., Mogayzel P., Jr., Robinson K. et al. and Clinical practice guidelines for pulmonary therapies committee. Cystic fibrosis pulmonary guidelines: pulmonary complications: hemoptysis and pneumothorax. Am J Respir Crit Care Med., 2010, 0: 201002-0157OCv1 http://ajrccm.atsjournals.org