Постоянно „механично сърце”01/11/2010
HeartMate II - устройство, което замества дейността на сърцето при стадий IV на хронична сърдечна недостатъчност, бе одобрено от FDA в началото на годината за постоянна употреба от пациенти, които не са одобрени за сърдечна трансплантация. Още през 2008 година механичната помпа HeartMate II бе одобрена за имплантиране на пациенти, които чакат за сърдечна трансплантация (Bridge-to-Transplant). Новото показание увеличава броя на потенциалните получатели на устройството за подпомагане на функцията на лявата камера (left ventricular assist device - LVAD) на фирма Thoratec (виж графиката). За да функционира LVAD, то трябва да е свързано чрез кабел с външен източник на електрическа енергия. През нощта кабелът е свързан и към основен външен компютър, който дава възможност за събиране на статистически данни за управлението на HeartMate II и контролиране на състоянието на пациента. През деня, LVAD е свързано с зареждащи се батерии, които тежат между 2.7 и 3.2 килограма. Батериите са свързани с контролер, с размерите на книга джобен формат. Всички заедно могат да се носят в джобовете на фотографска жилетка или на колан. Нежелани странични ефекти на имплантирането на LVAD са инфекции, кървене и тромбемболичен инсулт. Около 70% от пациентите с HeartMate II имат преживяемост над една година, а 60% са живи повече от две години след имплантиране на устройството. Сред известните американци, които живеят с LVAD, е бившият вицепрезидент на САЩ Dick Cheney, който е с исхемична кардиомиопатия. Още отсега специалистите предполагат, че имплантирането на механично сърце (LVAD) може да е по-подходящо решение за млади пациенти, което да отложи с години сърдечната трансплантация. Това ще им даде възможност да изчакат по-добри решения, медикаменти и технологии (като имплантирането на стволови клетки), които ще се използват през следващите 5-10 години. Преживяемостта на реципиентите на трансплантирано сърце е 85-88% на края на първата година и 60-65% на края на петата (счита се, че 20 години е максималният период на живот на донорското сърце). Над 50 000 души в света са кандидати са сърдечна трансплантация. От тях само 5000 получават ново сърце всяка година. HeartMate II е трета генерация механично сърце. Предшественикът му HeartMate XVE бе толкова голям, че не можеше да бъде имплантиран в гръдния кош на по-дребни жени, а освен това е и много шумен. HeartMate II е абсолютно тиха механична помпа. Очаква се в началото на 2012 година на пазара да се появи механичното сърце на HeartWare International, което ще бъде по-малко на размери. Развитието на технологиите ще позволи създаването на транскутанни системи за трансмисия на енергията, които ще позволят на пациента с LVAD да се откачи от основния източник на енергия за 15-20 минути дневно. За независимост от захранващото устройство за един до два часа дневно (къпане, секс) ще може да се говори след няколко години. А напълно имплантирано устройство с дълъг живот на батериите може да се очаква след 5-6 години. За допълнителна информация: Изкуственото сърце увеличава преживяемостта до кардиотрансплантацията. МД, бр. 2, октомври 2004 http://mbd.protos.bg