Полигландуларните (полиендокринните) автоимунни заболявания01/11/2010

Полигландуларните (полиендокринните) автоимунни заболявания (PGAD) се дефинират като клинично изявени автоимунни (поли)ендокринопатии с повишен титър на серумни антитела към друг ендокринен орган (със или без прояви на функционално засягане на този орган). Най-често се среща PGAD I – надбъбречна недостатъчност (болест на Addison), хипотиреоидизъм и хронична кандидиаза. Може да се наблюдава също така диабет тип […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.