P.aeruginosa инфектира пациентите с муковисцидоза по въздушно-капков път01/11/2010
При пациентите с белодробна форма на муковисцидоза (кистична фиброза, CF) инфектирането с Pseudomonas aeruginosa и с други Gram-отрицателни бактерии може да става по въздушно-капков път при близък контакт с други пациенти със същото заболяване, показаха резултатите от проучванe, публикувани в списание Thorax (1). Молекулярните методи за идентификация и типизиране на бактериалните щамове предоставиха убедителни данни, че при хоспитализираните пациенти с CF може да възникне клонално (между самите болни) разпространение на P.aeruginosa. За контрол на белодробните инфекции при пациентите с CF се препоръчва да се поддържа добра хигиена на ръцете и да се избягва близкият контакт между болните – те се съветват да стоят на разстояние от поне един метър помежду си. Все повече данни потвърждават аерозолното (по въздушно-капков път) разпространение на P.aeruginosa по време на кашлица на други болни с муковсцидоза! P. aeruginosa се изолира в проби, взети от повърхността на предмети, разположени на разстояние до 40 cm от устата на кашлящи пациенти с CF. В две изследвания е изолиран клонален щам на P.aeruginosa във въздуха на 10 m от инфектираните с него болни с CF, докато при тях се извършва функционално изследване на дишането (спирометрия) или се провеждат процедури за облекчаване на отделянето на мукус от дихателните пътища (инхалации и масаж на гръдния кош). Размерът на аерозолните капки, отделяни при всеки пристъп на кашлица, и способността на патогенните бактерии да се задържат в дихателните пътища на болните с белодробна форма на муковисцидоза са от основно значение за тяхното разпространение. Представеното проучване е крос-секционно и в него са включени 15 деца и 13 възрастни с CF, като 26 от тях са инфектирани с P.aeruginosa. Събрани са аерозолни капки, отделени по време на волева кашлица за пет минути, и при извършване на процедура за предизвикано отделяне на храчки. Използвани са стандартизирани методи за посявка и генотипизиране. P.aeruginosa е изолиран в аерозолните капки по време на кашлица при 96% от участниците (25 души) и при 22 болни, отделили храчка - и в двата случая бактериите са били неразличими с молекулярно типизиране. При четири случая същият генотип е бил изолиран и в обкръжаващия ги стаен въздух. Приблизително 70% от аерозолните капки, събирани по време на кашляне, са с размери <3.3 mcm, което позволява тяхното инхалиране от околните болни при близък контакт с инфектирания пациент. Щамовете са P.aeruginosa, Burkholderia ceno-cepacia, Stenotrophomonas maltophilia и Achromobacter xylosoxidans. Pseudomonas aeruginosa е най-честият причинител на белодробна инфекция при пациентите с CF, като заболеваемостта от тези инфекции се увеличава правопропорционално на възрастта и е главният предиктор за смърт. По-нататъшни проучвания върху потенциала на P.aeruginosa за аерозолно разпространение ще дадат научна обосновка на препоръките за контрол върху разпространението на мултирезистентни или клонални щамове на този патоген или на други Gram-oтрицателни резистентни на антибиотици микроорганизми сред болните с CF. (ОИ) Използван източник: 1. Wainwright E., France M., Rourke P. et al. Cough-generated aerosols of Pseudomonas aeruginosa and other Gram-negative bacteria from patients with cystic fibrosis. Thorax 2009; 64:926-931 http://thorax.bmj.com/content/64/11.toc