Омега-3 мастните киселини намаляват теломерното скъсяване при ИБС01/11/2010
Едно възможно обяснение за протективния ефект на омега-3 полиненаситените мастни киселини (n-3 PUFA) при пациенти с исхемична болест на сърцето (ИБС) е обратнопропорционалната връзка между техните изходни серумни нива и честотата на теломерно скъсяване след пет години, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Journal of the American Medical Association (1). В изследването са включени 608 амбулаторни пациенти със стабилна ИБС, участващи в проучването Heart and Soul Study за периода 2000-2002. При тях е измерена дължината на теломерите чрез стандартен тест при започване на проучването и след пет години проследяване. Оценени са изходните нива на n-3 PUFA - докозахексаенова (DHA) и ейкозапентаенова (EPA). Участниците с най-ниските нива на DHA+EPA са с най-бърза скорост на теломерно скъсяване - съотношение теломер/единично копие на гена (telomere-to-single-copy-gene ratio, T/S) 0.13 единици за пет години, докато при тези с най-високите нива на n-3 PUFA теломерното скъсяване е най-бавно - T/S 0.05 единици за пет години (p<0.001). Данните показват дозозависимо намаление на степента на теломерно скъсяване според изходните стойности на омега-3 мастните киселини, което сочи наличието на причинно-следствена връзка. Но за да се докаже това, е необходимо провеждането на рандомизирано проучване. Водещият изследовател Farzaneh-Far отбелязва, че резултатите насочват вниманието към възможна нова идея - омега-3 мастните киселини могат да се използват като маркер за ИБС – ниските им нива биха могли да са показател за по-лоша прогноза. Омега-3 мастните киселини се приемат само с храната (няма ендогенна продукция) или с хранителни добавки. Американската сърдечна асоциация (AHA) препоръчва приложението на n-3 PUFA (1 g/ден DHA и EPA) за вторична профилактика на сърдечносъдовите инциденти при пациенти с установена коронарна артериална болест. Тази препоръка се отнася само за DHA и EPA, тъй като данните за сърдечносъдовите ползи от алфа-линоленовата киселина (ALA), която е омега-3 полиненаситена мастна киселина от растителен произход (ленено семе или хранителни добавки с ALA), са по-малко убедителни. При болни с много високи нива на триглицериди, FDA е одобрила прием на 4 g/ден DHA и EPA, което води до понижаване на хипертриглицеридемията с 20 до 50%. Теломерите – крайните участъци ДНК на хромозомите, се смятат за вътрешен биологичен часовник на живите организми (бозайници), тъй като тяхната дължина се намалява с всяко делене на клетките. При раждането теломерите в човешките кръвни клетки съдържат около 10 000-20 000 нуклеотида. Намаляването на дължината е с 9% на година. Намалената дължина на теломерите се свързва с повишен риск за ССЗ посредством различни механизми: - на ниво левкоцити - увеличена продукция на инфламаторни цитокини - на ниво стволови клетки - намалена регенеративна функция на съдовата стена - на ниво циркулиращи ендотелни прогениторни клетки - ускорена прогресия на атеросклерозата. (ЗВ) Допълнителна информация за биологично стареене: Pravastatin предпазва коронарните съдове от биологично остаряване. КардиоD, юни 2007 http://mbd.protos.bg Забавя ли pravastatin биологичния часовник при хората с повишен риск за коронарна сърдечна болест? МD, май 2007 Хората със затлъстяване са биологично по-стари. МD, септември 2005 Използван източник: 1. Farzaneh-Far R., Lin J., Epel E. et al. Association of marine omega-3 fatty acids with telomeric aging in patients with CHD. JAMA 2010; 303:250-257 http://jama.ama-assn.org