Нови указания за вагинално раждане след Цезарово сечение01/11/2010
Вагиналното раждане след Цезарово сечение (vaginal birth after cesarean delivery - VBAC) e безопасно и подходящо за повечето жени, включително и за тези с две предходни Цезарови сечения (CS), се казва в новите стандарти на American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), публикувани в списание Obstetrics and Gynecology (1). Честотата на CS за последните 40 години се е увеличила от 5 на 30%. А тази на VBAC – от 5% през 1985 на 28% (през 1996), като е наблюдаван повторен спад до 8.5% през 2006 С новите по-малко рестриктивни препоръки, ACOG се надява да увеличи процента на VBAC чрез подходящ подбор и поведение при бременните и да намали високия процент CS, което ще оптимизира крайният изход за майката и плода. Според експертите, повечето жени с две и повече предходни CS, както и с предходно раждане на близнаци, са подходящи за VBAC. Счита се, че 60-80% от VBAC са успешни, което е свързано с намаление на усложненията на голяма коремна операция и по-специално - с по-нисък риск за голяма кръвозагуба и инфекция, както и с по-бързо възстановяване в постпарталния период. VBAC намалява риска и за някои бъдещи усложнения, свързани с повторни CS, като хистеректомия, ендометрит, перфорация на кух орган, необходимост от хемотрансфузия, инфекция и бъдещо анормално прикрепване на плацентата (placenta previa и placenta accretа). Необходима е внимателна преценка на индивидуалните рискове през пренаталния период, поради по-висок процент усложнения за майката и плода при неуспешен опит за VBAC, в сравнение с планово CS. От значение е и видът на предходната оперативна инцизия, като рискът е значително по-малък след ниската трансверзална (по Pfannenstiel), отколкото след класическата или друг вид хистеротомия. Предиктори за неуспех на опит за VBAC са: - напреднала възраст на майката - преносеност след 40 г. с. - затлъстяване - прееклампсия - кратък интервал от предходното раждане - високо тегло на плода Най-големият риск при опит за VBAC е руптурата на матката. Макар че тя засяга 0.5-0.9% от случаите, руптурата на матката е спешно състояние с потенциални тежки усложнения за майката и плода. Новите указания: - опит за VBAC може да е подходящ при повечето жени с едно предходно CS, извършено с ниска трансверзална инцизия - по време на опит за VBAC може да се приложи епидурална аналгезия - при жени с предходно CS, misoprostol не трябва да се прилага за зреене на маточната шийка и за индукция на раждането - опит за VBAC може да се обмисля при пациентки с две предходни CS с ниска трансверзална инцизия или при жени с близнаци и едно предходно CS с ниска трансверазална инцизия - планиран опит за VBAC не се препоръчва при пациентки с висок риск за усложнения като предходно CS с класическа или Т-образна инцизия, предходна руптура на матката, голям обем оперативни интервенции на фундуса на матката, както и при класически контраиндикации за вагинално раждане (например placenta previa) - при планиран опит за VBAC е възможна индукция на раждането, след преценка на рисковете за майката и плода - опит за VBAC трябва да се извършва при наличието на условия за спешно CS; при липсата на такива, пациентките трябва да се информират за високия риск (ИТ) Използван източник: 1. ACOG Practice Bulletin No 115: Vaginal birth after previous Cesarean delivery. Obstet Gynecol 2010; 116: 450-463 http://journals.lww.com/greenjournal/pages/default.aspx