Merck лицензира LabCorp да развие тест за откриване на пациенти с хепатит С, които биха отговорили на терапията


md 01/11/2010

Компанията Merck* (известна като MSD извън САЩ и Канада) обяви през юли, че е сключила споразумение с LabCorp (Laboratory Corporation of America) за комерсализацията на генетичния тест. „Установяването на асоциацията между IL-28 полиморфизма и отговора към пегилиран интерферон е научно откритие, имащо потенциала да оцени генетичното предразположение на даден пациент към успеха от лечението .” […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.