Лечение на инфекции, причинени от херпесни вируси01/11/2010
Acyclovir (Zovirax на GSK) е синтетичен пуринов нуклеозиден аналог с активност срещу редица херпесни вируси, включително herpes simplex и varicella-zoster. Той е високо селективен по отношение на инфектираните с херпесни вируси клетки поради изразения му афинитет към вирусната тимидин киназа. Това води до висока концентрация на acyclovir monophosphate в заразените клетки (1). В случаите с причинен от herpes simplex проктит или очни инфекции се прилагат двойни дози от препарата (2 g/ден за 10 дни), като могат да се използват и локални антивирусни лекарствени форми на аcyclovir (за лечение на епителен кератит). Дозите при възрастни са: - Първи епизод на кожно-лигавичен herpes simplex: 200 mg p.o. 5 пъти/ден или 400 mg три пъти/ден за 7-10 дни или до настъпването на клинично подобрение - Рецидивиращ генитален херпес: 200 mg p.o. пет пъти/ден за 5 дни - Herpes simplex енцефалит: 10 mg/kg i.v. (интравенозно) на всеки 8 часа за 10-14 дни - Тежки инфекции при имунокомпрометирани пациенти: 5-10 mg/kg i.v. на всеки 8 часа за 5-10 дни - За лечение на Varicella и Herpes zoster инфекции: 800 mg/ден в четири приема При деца препаратът се дозира по следния начин: - Първи епизод на кожно-лигавичен herpes simplex: дневна доза 20-30 mg/kg p.o. в пет отделни приема за 7-10 дни - Тежки инфекции при имунокомпрометирани деца: 10 mg/kg/ден i.v. на всеки 8 часа за 7 дни - Herpes simplex енцефалит: 20 mg/kg i.v. на всеки 8 часа за 10-14 дни За профилактика: 400 mg p.o. два пъти дневно Valacyclovir (Valtrex на GSK) е пролекарство, което бързо се превръща в активния метаболит аcyclovir. Той е по-скъп, но с по-удобен режим на дозиране - приема се два пъти дневно (терапевтична доза) или еднократно дневно (профилактична доза). Famciclovir (Famvir на Novartis) е пролекарство, което се подлага на биотрансформация до активен метаболит - penciclovir, инхибиращ синтеза и репликацията на вирусната ДНК. Активен е срещу herpes simplex и varicella-zoster вирусите. Ganciclovir (Cymevene на Roche) е синтетичен аналог на 2-дезоксигуанозин, който потиска репликацията на херпесните вируси както in vitro, така и in vivo. Чувствителни на неговото действие са: Cytomegalovirus (CMV), HSV-1 и HSV-2, Epstein-Barr virus (EBV), Human herpesvirus (HHV)-6, 7, 8, Varicella-zoster virus, HBV (2). Cymevene се прилага за лечение на тежки инфекции, причинени от CMV, при имунокомпрометирани пациенти, както и за профилактика на инфекция с CMV при болни на имуносупресивно лечение след органна трансплантация. При лечение на ретинит, причинен от инфекция с CMV, ganciclovir се прилага IV в доза 5 mg/kg на всеки 12 часа за 14-21 дни. За профилактика на инфекция с CMV при пациенти на терапия с имуносупресори след трансплантация въвеждащото лечение е с 5 mg/kg на всеки 12 часа за 7-14 дни, а поддържащото - с 5 mg/kg веднъж дневно 7 дни в седмицата или 6 mg/kg веднъж дневно пет дни в седмицата. Valganciclovir (Valcyte на Roche) е пролекарство, което след перорално приложение бързо се метаболизира до ganciclovir от чревните и чернодробните естерази (3). Показанията за неговото приложение включват: лечение на ретинит, причинен от CMV (доза 2 x 450 mg/ден за 21 дни), и профилактика на инфекция с CMV след органн трансплантация на чужд орган. В този случай приемът трябва да започне в рамките на 10 дни след трансплантацията и да продължи до 100 дни след нея (дозата е 2 x 450 mg/ден). (ЗВ) Използвани източници: 1. www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/28175d.pdf 2. www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/13131d.pdf 3. www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/5487d.pdf