Интравитреалното приложение на bevacizumab – ефективно при хороидална неоваскуларизация01/11/2010
Интравитреалното инжектиране на 2.5 mg bevacizumab* има добър профил на ефективност и безопасност при едногодишно проследяване на пациенти с хороидална неоваскуларизация (CNV), обусловена от патологична миопия, показаха резултатите от проучване в Китай, публикувани в списание Eye (1). Високите степени на миопия са най-честата причина за хороидална неоваскуларизация при възрастни под 50-годишна възраст, като естественият й ход е с лоша прогноза за зрението. Известно е, че фотодинамичната терапия с verteporfin** и транспупиларната термотерапия намаляват риска за остра загуба на зрение, но не водят до значително подобрение на зрителната острота (2). Целта на настоящото проучване е да оцени 12-месечната ефективност на интравитреалното приложение на 2.5 mg bevacizumab при пациенти с CNV, вследствие на патологична миопия. При осем от пациентите с неоваскуларизация без предхождащо лечение е приложен интравитреално bevacizumab и е проведен клиничен преглед, включващ измерване на зрителната острота, изследване с фундус камера, флуоресцентна ангиография и оптична кохерентна томография (OCT). Изследваните болни, на възраст от 26 до 62 години, са проследени за 13 до 17 месеца. Преди проучването е направена парацентеза на предна очна камера с цел избягване на рефлукса на медикамента и повишаване на вътреочното налягане. На 12-ия месец е регистрирано подобрение на зрението при всички участници – три или повече реда от зрителната таблица. Въпреки това, при един пациент е отчетено влошаване на визуса на едното око с един ред и хороидална неоваскуларизация в зоната на стари лезии на 16-ия месец от началото на проучването. Броят на инжекциите на bevacizumab е 1.4 (между една и две) за 12 месеца. Еднократното приложение на медикамента е за предпочитане пред по-честите апликации на по-малки фиксирани дози. При трима от осемте болни е проведено второ инжектиране, но в рамките на първите три месеца (от четвърти до 12-и месец медикаментът не е прилаган). Средната зрителна острота е подобрена с 0.2 до 0.8 (р=0.017). В края на проучването дебелината на централната ретина е 214.1+/-36.3 mcm, със среден спад от 59.8 mcm спрямо изходните стойности. Не са регистрирани други странични локални или системни ефекти. (ОИ) * Avastin (bevacizumab) на Genentech/Roche ** Visudyne (verteporfin) на Novartis И двата медикамента са регистрирани в България (www.bda.bg) Използвани източници: 1. Wu P., Chen Y-J. Intravitreal injection of bevacizumab for myopic choroidal neovasularization. Eye 2009; 23(11): 2042-2045 www.nature.com/eye/index.html 2. Blinder K., Blumenkranz M., Bressler N. et al. Verteporfin therapy of subfoveal choroidal neovascularization in pathologic myopia: 2-year results of a randomized clinical trial - VIP report no. 3. Ophthalmology 2003; 110 (4): 667–673 www.aaojournal.org