Интервенции, които намаляват прогресията на диабетната ретинопатия


md 01/11/2010

Стриктният гликемичен контрол и интензивното комбинирано лечение на дислипидемията, но не и интензивният контрол на хипертонията, намаляват прогресията на диабетната ретинопатия при пациенти с диабет тип 2, показаха резултатите от проучването ACCORD, публикувани в New England Journal of Medicine (1). Представеното рандомизирано, контролирано изследване ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) оценява ефекта на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.