Хронични хепатити В и С – новости в терапията01/11/2010

Средства за лечение на хронична активна HBV инфекция Провеждането на лечение е показано при пациенти с данни за хроничен активен хепатит B (HBV) като (1): – повишени нива на серумна аланинаминотрансфераза (ALАT)>2 пъти над горната референтна стойност при две изследвания, проведени за период от шест месеца (маркер за биохимична активност) – активна вирусна репликация – […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.