Фолиевата киселина не намалява сърдечносъдовия риск01/11/2010
Няма полза от приема на фолиева киселина за превенция на сърдечносъдовите инциденти, показа мета-анализ на данните от осем рандозизирани, плацебо-контролирани проучвания (1). Въпреки че добавките с фолиева киселина понижават нивата на хомоцистеина с 25%, това не оказва никакво влияние върху честата на сърдечносъдовите заболявания, карциномите или на свързаната с тях смъртност за период на проследяване от пет години на 37 485 пациенти с повишен риск за сърдечносъдова заболеваемост, според статия, публикувана през октомври с списание Archives of Internal Medicine. В анализа „намерение за лечение” са включени данните от клиничните изпитвания CHAOS-2, VISP, WAFACS, HOST, HOPE-2, WENBIT, NORVIT и SEARCH. За периода от пет години са регистрирани 9326 значими съдови събития (от тях 3990 коронарни инциденти, 1528 инсулта и 5068 реваскуларизации), 3010 злокачествени тумори и 5125 смъртни случая. Фолиевата киселина (0.8–4 mg/day) не е оказала сигнификантни ефекти върху клинично значимите съдови инциденти (RR 1.01), острите коронарни синдроми (RR 1.03), инсулта (RR 0.96) или честотата на карциномите (1.05). Сходно, тя не е повлияла смъртността, причинена от сърдечносъдови или злокачествени заболявания (1.00) или смъртността от всякакви причини (1.02) за петгодишния период на приложение. (ДЯ) Използван източник: 1. Robert Clarke R., Halsey J. Lewington J. et al, for the B-Vitamin Treatment Trialists' Collaboration. Effects of lowering homocysteine levels with B vitamins on cardiovascular Disease, cancer, and cause-Specific Mortality: Meta-analysis of 8 randomized trials involving 37 485 individuals. Arch Intern Med. 2010;170(18):1622-1631 http://archinte.ama-assn.org