Ендобронхиалните клапи подобряват белодробната функция при емфизем01/11/2010
Поставянето на ендобронхиални клапи (EBV) при пациенти с белодробен емфизем води до умерено подобрение на белодробната функция, физическия капацитет и симптоматиката на заболяването, но за сметка на по-чести: екзацербации на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ), пневмонии и хемоптиза след имплантацията, показаха резултатите от проучването VENT*, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1). Хирургичните методи, намаляващи белодробния обем, при които се резецират свръхраздутите участъци на белия дроб, подобряват физическия капацитет и удължават живота при болни с напреднал емфизем. Независимо от това, те не намират широко приложение поради риска за периоперативна смъртност и усложнения. Напоследък в клиничната практика навлизат по-малко инвазивни методи, които могат да заместят хирургичното лечение. Имплантирането на еднопосочни клапи в бронхите на белодробните участъци с лоша вентилация, които блокират навлизането на въздух и облекчават издишването, могат да доведат до подобрение на белодробната функция и облекчаване на диспнеята. В рандомизираното, проспективно проучване VENT авторите имат за цел да определят безопасността и ефикасността на EBV, сравнявайки ги със стандартната медикаментозна терапия. В изследването са включени 321 болни, разделени на група с имплантиране на EBV (n=220) и контроли на консервативно лечение (n=101). Крайните точки са промените във форсирания експираторен обем за една секунда (ФЕО1) и подобрението на физическия капацитет, оценен чрез шестминутния тест с ходене. Резултатите на шестия месец сочат, че при групата с поставени клапи има увеличение на ФЕО1 с 4.3% в сравнение с намаление от 2.5% на същия показател при групата с медикаментозно лечение - средната разлика във ФЕО1 между двете групи е 6.8% (р=0.005). Сходни са промените и при шестминутния тест с ходене. Независимо от тези резултати, обаче, процентът на усложненията в края на първата година от началото на проучването е 10.3% при пациентите с EBV (с честота на пневмонията в съответстващия на клапата белодробен дял 4.2%) спрямо 4.6% при контролната група. На 90-ия ден при болните с ендобронхиални клапи е отчетено нарастване на хоспитализациите поради екзацербация на ХОББ (7.9 спрямо 1.1% при контролите, р=0.03) и на хемоптизата (6.1 спрямо 0%, р=0.01). (ОИ) * Endobronchial Bronchial Valve for Emphysema PalliatioN Trial Използван източник: 1. Sciurba F., Ernst A., Herth F. et al. A randomized study of endobronchial valves for advanced emphysema. NEJM 2010; 363:1233-44 www.nejm.content.org