Антивирусна профилактика след инфекция с HSV намалява риска за офталмопатии01/11/2010
Пероралната антивирусна профилактика след инфекция с вируса на herpes simplex (HSV) може да намали риска за рекурентни офталмопатии и да подобри крайните резултати, показаха резултатите от ретроспективно проучване, публикувани в списание Archives of Ophthalmology (1). Офталмопатиите, причинени от HSV, водят до възпалителни изменения с интерстициално ангажиране и невротрофичен кератит (невротрофична кератопатия), с краен резултат образуване на язви на роговицата (корнеята) и цикатрикси. Вирусът е чест причинител на заболявания на корнеата, водещи и до корнеална слепота. Рецидивите на очните заболявания след прекарана инфекция са 10% за една година, 23% за две години, 36% за пет години и 60% за 20 години. В настоящото популационно проучване е проследена ретроспективно честотата на очната HSV инфекция през периода 1976-2007 година. Установени са общо 394 случая на очна инфекция с HSV, с годишна честота 11.8 на 100 000 души. От тези болни 175 (44%) са били лекувани профилактично с антивирусни медикаменти за среден период от 2.8 години. Липсата на антивирусна терапия по време на рецидив е била асоциирана със значимо по-голяма вероятност повторни рецидиви съответно: - 9.4 пъти за епителен (дендритен) кератит - 8.4 пъти за субепителен, дълбок или некротизиращ стромален кератит - 34.5 пъти за блефарит или конюнктивит При 20 от пациентите са регистрирани усложнения като загуба на зрение и перфорация на роговицата. От тях 17 (85%) не са провеждали перорална антивирусна профилактика. HSV тип 1 (HSV-1) е водещ причинител за орофациална и oчна инфекция, докато HSV тип 2 (HSV-2) се разпространява главно чрез сексуален контакт и води до генитален херпес. HSV-2 може много рядко да инфектира окото при орофациален контакт с генитални лезии и в единични случаи да зарази новородени чрез предаване на инфекцията по вагинален път от майки с генитален херпес (HSV-2 инфекция). Пероралният прием на acyclovir (Zovirax, GSK) в доза 2 g/ден за период от 10 дни е ефикасен колкото и локалните антивирусни средства за лечение на епителен кератит, но без токсични ефекти за корнеята (2). Valacyclovir (Valtrex, GSK), прилаган в доза 500 mg p.o. еднократно дневно, демонстрира сходна ефикасност с acyclovir (400 mg два пъти дневно) за намаляване на рецидивите на офталмопатиите, причинени от инфекция с HSV. Той е предлекарство, което бързо се превръща в активния метаболит аcyclovir, като има по-удобен режим на дозиране (два пъти дневно) при остра инфекция с HSV. Оптималната доза на velacyclovir при очни инфекции, причинени от херпесни вируси, все още не е установена. (ОИ) Използвани източници: 1. Young R., Hodge D., Liesegang T. et al. Incidence, recurrence and outcomes of herpes simplex virus eye disease in Olmsted County, Minnesota, 1976-2007: The effect of oral antiviral prophylaxis. Arch Ophthalmol. 2010; 128 (9): 1178-1183 www.archopht.ama-assn.org 2. Wang J., Ritterband D. Keratitis, Herpes Simplex. Еmedicine Ophalmology 2009 http://emedicine.medscape.com