Rosuvastatin има благоприятен ефект при болни с бъбречна патология


md 01/09/2010

При пациенти с умерена степен на бъбречно увреждане и високи стойности на високочувствителния С-реактивен протеин (high-sensitivity C-reactive protein – hs-CRP), rosuvastatin* намалява честотата на първичните сърдечносъдови инциденти и общата смъртност, пoказаха резултатите от проучване на д-р Paul Ridker и сътр., публикувани в Journal of the American College of Cardiology (1). Данните са част от вторичен […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.