Резистентна хипертония – диагноза и лечение


md 01/09/2010

Диагнозата „резистентна хипертония” се поставя след изключване на други причини за незадоволителния контрол на артериално налягане (АН). Лечението й включва комбинирана терапия, директни ренинови инхибитори, някои други медикаменти, както и нефармакологични средства, които са в процес на разработване (1). Резистентната хипертония трябва да се разграничава от неконтролираната (псевдорезистентна) артериална хипертония (АХ). Определение за резистентна хипертония […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.