Ревизирани указания за грипна профилактика и лечение в детска възраст01/09/2010

Ревизирани указания за профилактика и лечение на грип в детска възраст за сезон 2010-2011, разработени от Американската академия пo педиатрия, бяха публикувани в списание Pediatrics (1).

Тривалентната противогрипна ваксина за настоящия 2010-2011 сезон включва A/California/7/2009 (H1N1)-подобен антиген (разработен на основата на 2009 пандемичния грипен вирус A H1N1), A/Perth/16/2009 (H3N2)-подобен антиген и B/Brisbane/60/2008-подобен антиген.

Всички деца на възраст над шест месеца трябва да бъдат имунизирани с тривалентната противогрипна ваксина. Профилактиката е задължителна за рисковите групи – деца с астма, със захарен диабет, с неврологични увреждания и с други съпътстващи хронични заболявания, които нарушават имунния статус.

Според настоящите указания:

– Кърмачетата на възраст под шест месеца са твърде малки, за да бъдат имунизирани с противогрипна ваксина

– При деца на възраст над девет години е необходима само една доза от ваксината

– Децата на възраст под девет години се нуждаят от две дози от 2009 пандемичната H1N1 ваксина

– Децата на възраст под девет години, които никога не са били имунизирани с противогрипна вакисна, се нуждаят от две поредни дози

– Децата на възраст под девет години, които са били имунизирани с противогрипна ваксина преди сезон 2009-2010, се нуждаят само от една доза от ваксината, но ако не са получили поне една доза от H1N1 ваксината през предходната година, имунизационната схема включва две поредни дози

– Децата на възраст под девет години, които са били имунизирани предходната година, но за които няма данни дали е била приложена сезонната H1N1 ваксина, се нуждаят от две дози през настоящата година

– Всички деца, които трябва да получат две поредни дози, се нуждаят от минимален интервал от четири седмици между двете имунизации

Според авторите, педиатрите трябва да имат водеща роля в превенцията и терапията на грипните инфекции, за да намалят заболеваемостта и смъртността от вирусни инфекции в детската популация.

Ключовите послания за настоящия 2010-2011 грипен сезон:

– Всички деца на възраст над шест месеца, особено тези с хронични заболявания, които предразполагат към развитие на тежки усложнения при грипна инфекция, трябва да бъдат имунизирани с тривалентната противогрипна ваксина

– Родителите и обслужващият персонал на децата в риск също трябва да бъдат имунизирани, за да намалят до минимум вероятността за заболяване. Това се отнася особено за родителите на кърмачетата на възраст под шест месеца, които не могат да бъдат ваксинирани

– Поради очакванията, че пандемичният грипен вирус А H1N1 ще циркулира и през настоящия сезон, се препоръчва моновалентата ваксина срещу пандемичния грип да бъде добавена към тривалентната ваксина срещу сезонния грип

– В сравнение със сезонния грип, заболеваемостта и смъртността от пандемичния грипен вирус A H1N1, засяга неравномерно детската популация

– Две противогрипни ваксини бяха препоръчвани през предходната година, но за настоящия сезон 2010-2011 е разработена само една противогрипна ваксина, която включва A/California/7/2009 (H1N1)-подобен антиген (разработен на основата на 2009 пандемичния грипен вирус A H1N1), A/Perth/16/2009 (H3N2)-подобен антиген и B/Brisbane/60/2008-подобен антиген

– Броят на дозите на противогрипната ваксина зависи от възрастта и имунизационния статус на детето

– През настоящия сезон единствените антивирусни медикаменти за профилактика и лечение са невраминидазните инхибитори oseltamivir (Tamiflu на Roche) и zanamivir (Relenza на GlaxoSmithKline). Грипните щамове са резистентни към amantadine и rimantadine, въпреки че резистентността може да бъде твърде вариабилна. (КД)

Използван източник:

1. Committee on Infectious Diseases. Policy statement – Recommendations for prevention and control of influenza in children, 2010-2011. Pediatrics 2010, August 30 http://pediatrics.aappublications.org