Пушенето увеличава риска за преждевременно раждане01/09/2010

Жените, които пушат по време на бременност, имат повишен риск за преждевременно раждане – спонтанно или по медицински показания, показаха резултатите от проучване, докладвани на годишната среща на Американското дружество по превантивна медицина (Annual Meeting of the American College of Preventive Medicine) (1).

Тютюнопушенето по време на бременност се асоциира с множество усложнения, включително ниско тегло при раждане, преждевременна руптура на околоплодните мембрани, placenta previa, отлепване на плацентата и преждевременно раждане.

Авторите на настоящото проучване са сравнили честотата на преждевременни и много ранни раждания (спонтанни и по медицински показания) при жени, които са пушили по време на бременността си и непушачки, като за целта са използвали данните при 1 209 159 живородени деца през периода 1989-2005. 19.6% от бебетата са били родени от майки-пушачки.

Бременните пушачки са били допълнително разделени в три групи, в зависимост от дневната им консумация на цигари – от 0 до 9 цигари; от 10 до 19 и >/=20 цигари на ден.

Преждевременното раждане е дефинирано като бременност, продължила по-малко от 37 гестационни седмици (г.с.), а много преждевременното раждане – като бременност, продължила по-малко от 33 г.с.

10.8% от децата са били родени преждевременно, от които – 80.5% спонтанно и 19.5% – по медицински показания.

Жените-пушачки са имали по-висока честота на раждания преди определения термин (с 24%), на спонтанни раждания (с 23%) и на раждания по медицински показания (с 28%, като тяхната честота се увеличавала в зависимост от по-големия брой изпушени цигари на ден).

Предполага се, че никотинът и въглеродният монооксид нарушават плацентарната перфузия поради причинената от тях вазоконстрикция на плацентарните съдове.

Също така, въглеродният моноксид (СО) може да наруши снабдяването на плода с кислород поради образуването на карбоксихемоглобин, а никотинът – да повиши артериалното налягане и сърдечната честота при бременните, като по този начин да влоши кръвотокът към плода.

Тютюнопушенето по време на бременност е свързано и с други неблагоприятни последствия за плода като: спонтанен аборт, вътрематочно ограничаване на растежа, внезапна смърт, повишен риск за астма, затлъстяване, както и поведенчески и психични разстройства (включително шизофрения) при децата. (КП)

Използван източник:

1. Preventive Medicine 2010: the Annual Meeting of the American College of Preventive Medicine (ACPM): Abstract 212669 http://www.preventivemedicine2010.org и http://www.medscape.com/viewarticle/717666