Продължителният всекидневен прием на фитоекстракт, съдържащ Ginkgo biloba, намалява риска за болест на Alzheimer с 50%


md 01/09/2010

Продължителният (за период от поне четири години) всекидневен прием на фитоекстракта EGb 761®, съдържащ Ginkgo biloba, намалява риска за болест на Alzheimer с почти 50%, показаха резултатите от най-голямото и най-дълго европейско проучване GuidAge в тази област (1, 2). Около 50-60% от случаите на деменция са свързани с болестта на Alzheimer. Честотата й нараства с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.