Oseltamivir e подходящ за лечение на грип при деца под 1 година01/09/2010

Оseltamivir (Tamiflu на Roche) е ефективен и с добра поносимост при лечение на грипна инфекция при деца на възраст под една година, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Pediatric Infectious Disease Journal (1).

Децата заболяват по-често грип A и B в сравнение с останалите възрастови групи. Една трета от тях се инфектират през първата година от живота, като тогава вероятността за хоспитализация е голяма. Смъртността при кърмачетата между 0 и 6 месеца е над четири пъти по-висока отколкото при по-големите деца.

Имунизацията осигурява добра защита срещу сезонната грипна инфекция, но противогрипните ваксини не се препоръчват при деца <6 месеца. Освен това, много малка част от децата се имунизират между шестия и 12-ия месец.

Противовирусното средство oseltamivir се прилага за профилактика и лечение на грип при деца на възраст от една до 12 години. Появата на пандемичния (H1N1) грип през 2009 година доведе до одобрението на oseltamivir в Европа и САЩ за лечение на тази инфекция при кърмачета <1 година.

Опасенията, свързани с употребата на противовирусното средство, са базирани на съобщения, предимно от Япония, за нарушения в дейността на нервната система при пациенти с грип, лекувани с oseltamivir.

Тези усложнения са по-чести при децата <5 години, но етиологията им не е уточнена, имайки предвид, че и самата грипна инфекция е свързана с нарушения на централната нервна система.

Изследователи от Япония публикуваха ретроспективни доклади за опита си в лечението на грипна инфекция с oseltamivir при деца под 1 година. В едното проучване са включени 103 кърмачета, като при нито едно от тях няма данни за енцефалопатия, но не се съобщава за клиничния изход.

В другото изследване при 47 кърмачета са наблюдавани редки странични ефекти, като липсват сериозни усложнения, а продължителността на фебрилитета е значително по-кратка в сравнение с нелекувани контроли на възраст една до 15 години.

С цел да се оцени клиничната изява, безопасността и изхода от лечението с oseltamivir, в настоящето изследване е извършен ретроспективен анализ на медицинската документация на деца <1 година, приети в болница в Германия по време на грипния сезон през периода 2003–2007 година.

В проучването са включени общо 157 деца (средна възраст 6.3 месеца, 86 момчета) с: фебрилитет >38 градуса, грипоподобни симптоми с внезапно начало, положителен бърз тест за грип и съгласие на родителите. Изключени от проучването са имунизираните срещу грип деца, както и имуносупресираните.

Всички кърмачета са получили oseltamivir в рамките на 48 часа от началото на симптомите в доза 2 mg/kg два пъти дневно за пет дни. В Европа тази доза наскоро беше одобрена за приложение при новородени (0-1 месец), докато дози от 2.5 mg/kg два пъти дневно се препоръчват за кърмачета на възраст 1-3 месеца, а тези от 3 mg/kg – за възраст между 3 и 12 месеца.

Телесната температура при хоспитализацията за всички кърмачета е била средно 38.8 градуса (от 36.4 до 40.5 градуса), като при 140 деца (90%) температурата е била =/>38 градуса.

Най-честите клинични симптоми, освен фебрилитета, са: ринит (85%), фарингит (84%), кашлица (66%), проблеми с храненето (40%), otitis media (25%), конюнктивит (18%) и повръщане (16%).

Профил на ефективност. Фебрилитетът е преминал при 82% (128) от бебетата в рамките на 36 часа от първия прием на oseltamivir, а при 87% (136) – в рамките на първите 48 часа.

Профил на безопасност. Всички кърмачета са довършили петдневния курс на лечение, с изключение на едно дете, при което терапията е прекратена поради повторно повръщане след приема на лекарството.

По време на лечението допълнителни симптоми са наблюдавани при 50% (78) от децата – най-често умерени по тежест повръщане и диария, но при 7% (11) от случаите е била доказана инфекциозна причина за гастроентерита – Rotavirus при 10 от случаите и Salmonella при един.

Повръщането е било по-често след първия прием на медикамента, като поносимостта след това е била добра. Възможно е гастроинтестиналните симптоми да са обусловени и от самата грипна инфекция.

Други наблюдавани странични прояви и симптоми са: отказ от храна (при 6 деца), неспокойствие (при 6), екзантем (при 4).

Седем от пациентите са имали фебрилни гърчове при хоспитализацията, но повторен епизод не е наблюдаван след началото на терапията с oseltamivir. Не е възникнал нито един случай на енцефалопатия. (ЗВ)

В Mедицинска база Dанни има над 15 статии по темата

Използван източник:

1. Siedler K., Skopnik H. Oseltamivir for treatment of ifluenza in infants less than one year: a retrospective analysis. Pediatric Infectious Disease Journal 2010; 29: 495-498 http://journals.lww.com