Омега-3 мастни киселини са от полза при депресия01/09/2010

Добавките с омега-3 мастни киселини значимо намаляват симптоматиката при пациенти с тежки депресивни епизоди, но без съпътстващи страхови разстройства, показаха резултатите от канадско проучване, публикувани в списание Journal of Clinical Psychiatry (1).

Това е първото клинично изпитване, което оценява ефекта на омега-3 мастните киселини (МК) при болни с депресия. Авторите подчертават, че изследваната група е била твърде разнородна – 27% от участниците са били с хронична депресия, 53% са имали тревожни разстройства, 40% са приемали поне един антидепресант, а 15% са били на подложени на психотерапия.

Независимо от разработването на нови антидепресанти през последните 20 години, значима част от болните с тежки депресивни епизоди не отговарят на приложеното лечение, имат намалена поносимост към медикаментите или отказват да се лекуват поради нежелани лекарствени реакции.

Това налага да се търсят допълнителни терапевтични възможности за тази популация от болни.

В настоящото проучване са включени 432 пациенти на средна възраст 46 години (68.5% жени) с тежък депресивен епизод с продължителност поне четири седмици. 52.8% от всички участници са били със съпътстващи страхови разстройства.

Участниците са рандомизирани на осемседмична терапия с омега-3 МК (1050 mg ейкозапентаенова киселина и 150 mg докозахексаенова киселина дневно, n=218) или плацебо (слънчогледово олио с добавка от 2% рибено олио, n=214). От тях, 40.3% са получавали и антидепресанти.

Ефикасността на омега-3 МК е оценена посредством промяната в 30-точковата скала Inventory of Depressive Symptomatology (IDS-SR30) – първичен показател и промяната в Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS) – вторичен показател. Пациентите са посещавали лекуващия лекар на първата, втората, четвъртата и осмата седмица.

Резултатите показват, че средната разлика между пациентите, приемали омега-3 МК, и контролите е 1.32 точки (р=0.088) по IDS-SR 30 скалата и 0.97 точки по скалата MADRS (р=0.053).

Подгруповият анализ е показал, че страховите разстройства оказват значимо влияние (р=0.035) върху отговора към омега-3 МК (тези пациенти се повлияват по-трудно от приложеното лечение).

От 204 пациенти без страхови разстройства, тези, които са приемали омега-3 мастни киселини, са имали сигнификантно по-малко депресивни симптоми отколкото контролите – средна разлика 3.17 точки по скалата IDS-SR 30 (р=0.007) и 1.93 точки по скалата MADRS (р=0.008).

Екипът планира ново изследване, в което да сравни ефикасността на омега-3 МК с антидепресантите, както и да се опита да определи предикторите за адекватен терапевтичен отговор при двата вида лечение.

Още през 2006 година, Американската асоциация по психиатрия излезе с официално становище, че всички пациенти с психични заболявания трябва да приемат поне един грам ненаситени мастни киселини дневно, тъй като са изложени на повишен риск за сърдечносъдови и метаболитни заболявания.

Наскоро експертите по хранене в САЩ препоръчаха на хората в общата популация да консумират риба минимум два-три пъти седмично, като по този начин да си осигуряват необходимото количество ненаситени мастни киселини.

Приемът на добавки с омега-3 мастни киселини и включването на риба в седмичното меню могат да намалят тежестта на симптомите при пациентите с голямо депресивно разстройство (голяма депресия), е основният извод от представеното проучване. (КД)

Използван източник:

1. Lesperance F., Frasure-Smith N., St-Andre E. et al. The efficacy of omega-3 supplementation for major depression: A randomized controlled trial. J Clin Psychiatry 2010 http://www.psychiatrist.com