Нови перорални антикоагуланти в ортопедията и хирургията


md 01/09/2010

Следоперативният венозен тромбемболизъм (ВТЕ) е значим проблем при големи оперативни интервенции. Ортопедията, травматологията, голямата коремна хирургия, гинекологията, неврохирургията и урологията носят абсолютен риск за дълбока венозна тромбоза (ДВТ) между 15% и 60% при хоспитализирани пациенти без тромбопрофилактика. Антикоагулантната терапия е в основата за превенция на риска за тромбемболични усложнения (1). Стандартите на American College of […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.