Нефрогенна системна фиброза


md 01/09/2010

Дефиниция: Нефрогенната системна фиброза е описана за първи път през 2000 при 14 пациента на диализа като склеромикседемo-подобно заболяване. Болните са имали фиброзни кожни промени и ставни контрактури. Първоначално състоянието е наречено нефрогенна фиброзна дерматопатия поради преобладаващите кожни изменения. Впоследствие, поради наблюдавано ангажиране и на вътрешните органи, е предложен терминът нефрогенна системна фиброза (nephrogenic systemic […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.