Монотерапия с АSA след 12-ия месец от имплантирането на стент


md 01/09/2010

Приложението на двойна антитромботична терапия (ASA и clopidogrel) след първата година от имплантирането на медикамент-отделящи стентове (DES) не е по-ефективно от монотерапията с ASA (ацетилсалицилова киселина), показаха резултатите от мета-анализ на проучванията REAL-LATE и ZEST-LATE, публикуван в списание New England Journal of Medicine (1). Ранното прекъсване на двойната антитромбоцитна терапия е рисков фактор за късна […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.